Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Utvrđen je PROČIŠĆENI TEKST PROSTORNOG PLANA OPĆINE BRCKOVLJANI1.9.2023.


Temeljem  članka  113.  stavak 3.  Zakona o prostornom  uređenju  UTVRĐEN  JE PROČIŠĆENI  TEKST  PROSTORNOG  PLANA  OPĆINE  BRCKOVLJANI  poslije  VII. Izmjena  i  dopuna  i  objavljen  u  „Službenom  glasniku  Općine  Brckovljani“,  broj  8/23.  od  24. srpnja 2023. godine  i  priložen   je  u  privitku  ovih  vijesti.


Uvid  u  Elaborat  pročišćenog  teksta,  koji  sadrži  odredbe  za  provedbu  i  grafičke  priloge,  može  se  izvršiti  na: -  mrežnoj  stranici  Općine  Brckovljani u  poglavlju  „PLANOVI  UREĐENJA“, - u  prostorijama  Općine  Brckovljani  na  adresi: Brckovljani,  Kralja  Zvonimira  9 ( u       radno  vrijeme  općine)  i  -u  prostorijama  Ispostave  Dugo  Selo, Upravnog  odjela  za  prostorno  uređenje,  gradnju  i  zaštitu  okoliša,  Zagrebačke  županije  na  adresi: Dugo  Selo,  Ulica  Josipa  Zorića  1 ( u njihovo  uredovno  vrijeme  za  stranke, odnosno  u ponedjeljak  i  srijedu  od  8 do 15 sati).


Time  je  okončan  postupak  VII.  izmjena  i  dopuna  predmetnog  plana,  te  se  zahvaljujemo  svima  koji  su  učestvovali  u  izradi  istog, a  posebno  stručnom  izrađivaču  plana  Zavodu  za  prostorno  uređenje  Zagrebačke  županije.                                 Istovremeno  pozivamo  sve  zainteresirane  da  se  uključe  svojim  prijedlozima  i  primjedbama  u  analizu  odredbi  postojećeg  plana, te  tako  daju  smjernice  za  slijedeće  izmjene  i  dopune  ili  novi  plan. U  tu  svrhu  u  privitku  ovih  vijesti  dati  su  neobavezni  zahtjevi  kojima  se  mogu  predložiti  promjene.


 Objavljeno: 1.9.2023.


shadow
ikona
shadow
ikona
shadow
ikona
shadow
banner banner banner banner banner banner