Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA – OLUJNI I ORKANSKI VJETAR26.7.2023.


PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA – OLUJNI I ORKANSKI VJETAR


26. srpnja 2023.


OPĆINA BRCKOVLJANI POZIVA STANOVNIKE DA PRIJAVE ŠTETU NASTALU USLIJED OLUJNOG I ORKANSKOG VJETRA


U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019; dalje u tekstu: Zakon,), pozivaju se oštećenici s područja Općine Brckovljani na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar u razdoblju od 19.-21.07.2023. godine, da podnesu prijavu štete općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.


Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Obrazac PN se može preuzeti na web stranici Općine Brckovljani (www.brckovljani.hr), kao i u općinskoj upravi Općine Brckovljani, Kralja Zvonimira 9, Brckovljani, radnim danom ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 8:00 do 15:00 sati, utorak od 8:00 do 16:00 sati i petak od 8:00 do 13:00 sati.


Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:


- preslika kartice računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv)


- za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima presliku Zahtjeva OPG-a za potporu za 2023. godinu (AGRONET)


Ako se radi o šteti u poljoprivredi, štetu samo mogu prijaviti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj ARKOD čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture.


Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.


Prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 03. kolovoza 2023. godine, putem:


e-maila: opcina-brckovljani@zg.t-com.hr,


osobno predati u Općinu Brckovljani, Kralja Zvonimira 9, Brckovljani.


NAPOMENA: Dodatne informacije građani mogu dobiti na broj telefona 01/2753-524.Objavljeno: 26.7.2023.


shadow
ikona
shadow
ikona
shadow
banner banner banner banner banner banner