Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Općinsko vijeće Općine Brckovljani usvojilo je VII IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRCKOVLJANI TEKST:7.7.2023.


Općinsko  vijeće  Općine  Brckovljani  je  na  redovitoj  19.  sjednici  održanoj  05.07.2023.  godine  u  Brckovljanima,  donijelo  Odluku  o  donošenju  VII  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  Plana  uređenja  Općine  Brckovljani.


Odluka  je  objavljena  u  Službenom  glasniku  Općine  Brckovljani,  broj  07/23.  od  05.07.2023. godine  i  uvid u  Odluku  se  može  izvršiti  na  mrežnoj  stranici  općine, u  poglavlju  "Službeni  glasnik"  i  data  je  u  privitku  ovih  vijest.


 


VII  IZMJENE  I  DOPUNE  PROSTORNOG  PLANA  UREĐENJA  OPĆINE  BRCKOVLJANI  STUPAJU  NA  SNAGU  OSMOG  DANA  OD  DANA  OBJAVE  U  SLUŽBENOM  GLASNIKU.


Uvid  u  Elaborat  VII  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  Općine  Brckovljani  koji  sadrži  provedbene  odluke,  grafičke  priloge  i  obrazloženje,  može  se  izvršiti  na  mrežnoj  stranici  Općine  Brckovljani  u  poglavlju  "PLANOVI  UREĐENJA",  prostorijama  općine  u  Brckovljanima,  Kralja  Zvonimira  9  i   prostorijama ispostave  županijskog  upravnog  odjela  za  prostorno  uređenje, gradnju  i  zaštitu  okoliša  u  Dugom  Selu,  Ulici  Josipa  Zorića  1.


sluzbeni broj 7 .indd (brckovljani.hr)


 


 


 Objavljeno: 7.7.2023.


shadow
banner banner banner banner banner banner