Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Općinsko vijeće Brckovljana održalo 9. sjednicu: Većina odluka vezana infrastrukturne projekte21.6.2018.


Općinsko vijeće Općine Brckovljani održalo je 20. lipnja svoju redovnu 9. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Vijeća Božo Graberec. Vijećnici su jednoglasno dali suglasnost načelniku za sklapanje dva ugovora s HŽ infrastrukturom vezano za zemljišta u općinskom vlasništvu na kojima će se graditi nadvožnjak te spojna cesta, a na što Općinu obvezuje zakon, pojasnio je načelnik Željko Funtek. Sklopit će se ugovor o prijenosu prava vlasništva na tri čestice pod nazivom Košača kako bi se formirala građevna čestica za provedbu tog zahvata pored stanice Božjakovina. Iz istog razloga sklopit će se ugovor o osnivanju prava građenja, s time da se iz ugovora izuzima ulica S.Vraza dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi.


 Dane su suglasnosti i za sklapanje više ugovora s ViO Zagrebačke županije. Vezano za ugovor o osnivanju prava služnosti radi izgradnje kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Hrebinec rečeno je kako se radi projektna dokumentacija za kanalizaciju u Hrebincu i Meglincu, time je dano pozitivno mišljenje o projektu. Prihvaćena je odluka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb Istok. Kako je naveo načelnik, ugovor je prihvatljiv, projekt bi trebao započeti ove godine. Općina je ovdje u postocima mala. Sami su uložili oko 15 mil. kuna u vodoopskrbu, nova je mreža od Brckovljana do Lupoglava. Ostalo je nekih 3,6 kilometara stare mreže. Za dvije čestice u ulici Trešnjevka, dvije u Božjakovečkoj, jednu u Andrilovečkoj daje se pravo služnosti radi građenja građevine infrastrukturne namjene odnosno sustava vodoopskrbe naselja Dugo Selo, Brckovljani i Rugvica. Napomenuto je kako nedostaju neke ulice za što će se nastaviti tražiti obrazloženje.


Donijeta je odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesija, a kako bi se usuglasila sa Zakonom o koncesijama. Prihvaćene su izmjene i dopune plana davanja koncesija za 2018. godinu, a shodno tome i srednjoročnog plana davanja koncesija. Rok na koji se planira dati koncesija je 10 godina s obzirom da prethodni brzo istekne te je procedura opsežna, pojašnjeno je. Komunalne djelatnosti su dimnjačarski poslovi i ukop pokojnika. Za potonje uskoro kreće novi natječaj. Donijeta je odluka o pokretanju postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine. Zakupi istječu u listopadu, početna cijena se radila na bazi RH. Izmjene prometnog rješenja i prostornog koncepta uređenja, namjene na dijelu zone te uvjeta gradnje, razlozi su odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana gospodarske zone- 3 Božjakovina, zbog privlačenja novih investitora koji su pokazali veliki interes.


Tuje na grobljima Brckovljani i Lupoglav, održavanje biljaka kod spomenika i dječjeg igrališta u Božjakovini obavljat će OPG Cvrk Brlek na iznos od 50.218 kuna.. Uskoro će se raspisati natječaji za prodaju nekretnina u Prečecu te za najam prostora u Lupoglavu. Vijećnicima je na uvid dan dopis koji će se poslati Državnom odvjetništvo vezano za Elku. Pod pitanjima i prijedlozima bilo je riječi o prometnoj (ne) sigurnosti na prometnicama, primjerice jurnjavi po Lupoglavu i kod škole u Božjakovini. Spomenuta je učestala krađa šahtova, obilježavanje pješačkih prijelaza. Pješaci su sada puno sigurniji zbog nogostupa od Stančića prema Gračecu. Predloženo je da se u blizini mosta između Grede i Prikraja, gdje se okupljaju mladi, a radi njihove sigurnosti, postavi klupa i stol. Nasip je u nadležnosti Hrvatskih voda te će se zatražiti suglasnost za realizaciju prijedloga.


 Priznanja zaslužnima povodom Dana Općine: B.Pasecky počasni građanin


Povodom Dana općine Brckovljani nagrade za postignuti uspjeh dobit će učenici i mentori OŠ Stjepan Radić: za osvojeno 4. mjesto na državnom natjecanju Mladih Crvenog križa tim u sastavu N.Tafilović, K.Tafilović, N.Valjak, G.Balog-Matok, A.Mijatović, J. Jurišić i mentorica I.Skočić; za 7. mjesto nacionalnog natjecanja „Čitanjem do zvijezda“ N.Valjak i A.Šipura, mentorici I.Kosko; prigodni dar uručit će se P.Qollako i mentorima R.Samardžić i I.Kosko za izradu plakata; E.Fruk za 2.mjesto na „Kanižijadi-limačijadi“ za literarni rad „Zakaj“, mentorica M.Jadanec; A.Ćavar za 3.mjesto za literarni rad „Život za bezbrižno natjecanje“nagrađen na natječaju HVZ-a, mentorici I.Budimčić; T.Jambrečec za 3.mjesto na natječaju „Pupačić i ja“ za tekst „More u očima“, mentorica I.Budimčić; I.Staroveškom za 3.mjesto na literarnom natječaju Hrvatskog šumarskog instituta, mentorica je D.Turkalj. Priznanja će dobiti DVD Prečec za 60. obljetnicu rada; RK „Polet“, NK „Brcko“, ŽOK „Brcko“; KK „Brckovljani“ te Ivan Graberec st. za izuzetne sportske uspjehe. Također, Pavlu Turjaku dodijelit će se zahvalnica i novčana nagrada za nesebično darivanje krvi, Snježani Jaić priznanje kao prvoj ženi u povijesti Općine za dobivanje titule vatrogasne časnice.


Počasnim građaninom proglasit će se Branimir Pasecky zbog zalaganja za svekoliki i gospodarski razvitak Općine u mandatu župana te saborskog zastupnika, jednoglasno su donijeli zaključak vijećnici Općine Brckovljani.


 Izvor: Dugoselska kronikaObjavljeno: 21.6.2018.


shadow
banner banner banner banner banner banner