Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

VIJEĆE OPĆINE BRCKOVLJANI - REBALANSIRAN PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE6.3.2015.


Prije početka sjednice Općinskog vijeća Općine Brckovljani, održane 6. veljače, načelnik Općine Željko Funtek upoznao je vijećnike s tijekom sudskog procesa u koji je uključena Općina Brckovljani i koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine „Dimorad“ d.o.o.. Naime, ista tvrtka tužila je Općinu jer ne želi s njima raskinuti ugovor, dok Općina inzistira da Tvrtka Dimorad prethodno podmiri svoje dugovanje nastalo zbog neplaćanja naknade za koncesiju tijekom 2013. godine. "Ovo je četvrta rasprava i očekivali smo kako će ovaj puta biti donesena presuda, no prolongirana je za 22. travnja", pojašnjava načelnik te dodaje kako su Općini "vezane ruke" zbog cijele situacije i onemogućeno joj je provođenje novog natječaja za koncesionara. "Dimorad" nije izvršio svoj Plan za 2014. godinu, a niti za ovu godinu, no ukoliko građanima trebaju usluge dimnjačara - isti će izaći na teren i obaviti posao, kazao je načelnik Funtek. Vezano uz koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova vijećnici su usvojili Plan davanja koncesija za 2015. godinu po kojem će se ista koncesija dati na rok od 5 godina (od srpnja 2015. do srpnja 2020. godine). Ujedno je prihvaćen i srednjoročni plan davanja koncesija, a sljedeće godine planirano je uvrštenje koncesije za obavljanje poslova čišćenja septičkih jama. 


Na sjednici je bilo riječi o 1. izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu koji se uvećava za 20.000 kuna, odnosno na 2.186.000 kuna. Naime, uvećava se stavka održavanja javnih površina kako bi se problem klizišta u vinogradarskom području mogao riješiti na što kvalitetniji način, pojasnio je načelnik Funtek. Na sjednici su donijete i odluke o odabiru izboru ponuditelja za poslove obuhvaćene planom održavanja komunalne infrastrukture. Tako će poslove održavanja javne rasvjete na području općine u 2015. godini obavljati tvrtka „Levant“ iz Dugog Sela na iznos od 119.670 kuna. Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području općine za 2015. godinu povjereni su tvrtki „Toljan-trans“ iz Donjeg Dvorišća na iznos od 271.990 kuna. Ista tvrtka obavljati će poslove održavanja poljskih puteva (na iznos od 132.810 kuna), održavanje puteva u vikend području (na iznos od 116.050 kuna) te održavanje zelenih površina (malčiranje) na iznos od 27.000 kuna. Poslovi održavanja živica i razraštenih zelenih površina obavljat će tvrtka „Binđo“ iz Ivanić Grada (na iznos od 36.400 kuna). Za poslove ručnog košenja trava izabrana je, kao najpovoljnija ponuda, tvrtke „Husarić“ d.o.o. iz Ivanić Grada, dok će poslove postavljanja prometnih znakova i tabli upozorenja obavljati tvrtka „Prefer usluge“ d.o.o. iz Gračeca. 


Na sjednici Vijeća donijeta je i odluka o izmjeni i dopuni odluke o općinskim porezima kojom jasnije definira pojam kuće za odmor. Donijeta je i odluka o plaći općinskog načelnika Općine Brckovljani koja se usklađuje sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. 


Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Brckovljani definirano je kako će HSS-u biti dodijeljeno 9.720 kuna (za 7 vijećnika i 1 vijećnicu); zatim HDZ-u 4.800 kuna (za 4 vijećnika); te SDP-u, HSU-u i Hrvatskim laburistima-stranci rada koji imaju po jednog vijećnika - 1.200 kuna. Svakoj političkoj stranci prema Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe pripada naknada u iznosu od 100 kuna za jedan mjesec po vijećniku, a za svakog izabranog zastupnika podzastupljenog spola (po vijećnici) ostvaraju naknadu u visini od 110 kuna. 


Uz donošenje odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brckovljani, usklađene sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski vijećnici prihvatili su raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u Lupoglavu. Cijena zakupa bit će 4.000 kuna mjesečno, odlučeno je. 


Općina Brckovljani i dalje će subvencionirati umjetno osjemenjivanje krava i krmača u iznosu od 50 kuna, i to u razdoblju od 2015. do 2018. godine, odluka je vijećnika. Godišnje iz općinskog proračuna za ovu namjenu izdvaja se 90.000 kuna, rečeno je.


 I.G.O.Objavljeno: 6.3.2015.


shadow
banner banner banner banner banner banner