Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani - POSLOVANJE DUKOMA VIŠE NIJE ODRŽIVO11.9.2014.


Pod predsjedavanjem Bože Graberca, 13. kolovoza održana je 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani kojoj je nazočio i načelnik općine Željko Funtek. Prema izvješću Mandatne komisije koje je podnio predsjednik Zlatko Raužan, s 31. srpnjem zaprimljena je ostavka općinskog vijećnika Tomislava Gruice. Vijećnik iz redova HSZ-a podnosi ostavku iz osobnih razloga, navodi se u izvješću, dok će novog vjećnika HDZ predložiti na nekoj od sljedećih sjednica Općinskog vijeća, rečeno je.


Načelnik, ujedno član Skupštine Društva DUKOM Željko Funtek informirao je vijećnike o aktualnim zaključcima Skupštine vezano uz rad Uprave DUKOM-a. Iako ni ovoj sjednici nije nazočio predstavnik Trgovačkog društva DUKOM d.o.o. kako bi podnio godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu, vijećnici su konstatirali kako su poslovni rezultati DUKOM-a izrazito loši s tendencijom pogoršanja te da je poslovanje kao takvo neodrživo. Ovaj zaključak Općinskog vijeća temeljen je prije svega na DUKOM-ovom izvješću koji, kako je kazao Funtek, bilježi dugovanje prema dobavljaču vode, VIO d.o.o., od 12 milijuna kuna. Isti dug se penje do 15 i nešto milijuna kuna, uzme li se u obzir poslovanje ove godine, previđa Funtek. Naime, iako zatraženo izvješće o poslovanju DUKOM-a za prvih šest mjeseci ove godine nije dostavljeno, neslužbeno se doznaje da je trenutno dugovanje prema Vodovod i odvodnji d.o.o. nešto više od 15 milijuna kuna. Daljnje ovakvo poslovanje DUKOM-a u sljedećem razdoblju je neodrživo, zaključak je i skupštine DUKOM-a, te je predložen reizbor Uprave DUKOM-a. Isto tako, navodi Funtek, s obzirom na odgovor Vijeća za vodne usluge vezano uz visoku cijenu vode isporučitelja prema distributeru, odnosno DUKOM-u, Vijeće navodi kako prema Zakonu o vodama isporučitelj (VIO) koji isporučuje drugom isporučitelju (DUKOM) ne može odrediti cijenu vode u iznosu većem od troška proizvodnje vode ili nabave vode od trećeg isporučitelja koja se može uvećati za razuman trošak provoda vode kroz građevine javne vodoopskrbe. Cijena kubika vode po kojoj Zagrebački holding kupuje od Velike Gorice iznosi 0,40 kuna, dok je cijena po kojoj Holding prodaje DUKOM-u – 4,68 kuna po kubiku vode. Vijeće za vodne usluge predlaže Trgovačkom društvu DUKOM da pokrene parnični spor za izmjenu ugovorene cijene isporuke vode. Po Zakonu o vodama, do odluke suda nezadovoljna strana može tražiti da Vijeće za vodne usluge privremenom mjerom odredi cijenu vode. Funtek predviđa, ukoliko DUKOM dobije spor, dug prema VIO bio bi manji za oko 6-7 milijuna kuna.


U nastavu sjednice načelnik Funtek informirao je vijećnike kako su svi radovi na pročistaču otpadnih voda zaključeni, a uporabna dozvola očekuje se polovicom rujna. Prethodno potrebno je donijeti izmjenu i dopunu odluke o odvodnji otpadnih voda. Istom je definirano kako se oborinske vode ne smiju ispuštati u sustav fekalne odvodnje već isključivo u putne grabe. Između ostalog, u članku 11. dodaje se dio kojim se nastoji riješiti mogući problemi odvodnje otpadnih voda kod objekata niže od razine kolektora. Naime, priključenje na sustav javne odvodnje (od objekta do kontrolnog okna) izvodi se gravitacijskim sustavom odvodnje. U slučajevima kada je objekt niži od sustava javne odvodnje tada se priključak izvodi tlačnim cjevovodom iz sabirne jame do kontrolnog okna, tj. sustava javne odvodnje.


Novim Izmjenama i dopunama odluke o grobljima koncesionar za ukop i prijevoz pokojnika dužan je ishoditi potvrdu za ukop od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani kojom se dokazuje da je isto grobno mjesto evidentirano te da su podmirene sve obvezne naknade. Odluka također konkretno i precizno definira kaznene odredbe za korisnike grobnih mjesta koji se ne pridržavaju odredbi iz Zakona o grobljima. 


Na sjednici je također donijeta odluka o proglašenju Selske ulice u Gornjoj Gredi i Dugoselske ulice u Lupoglavu nerazvrstanim cestama. Prihvaćena je ponuda za kupnju k.č. br. 61/4 u k.o. Hrebinec površine 1.069 m2 u vlasništvu Općine Brckovljani. Ponuđena je cijena u iznosu od 16.900 kuna. Radi se o djelomično građevinskom i djelomično poljoprivrednom zemljištu. Što se tiče građevinskog zemljišta u GZ Božjakovina k.č. br. 3765/1 u k.o. Brckovljani površine 25.041 m2 po početnoj cijeni od 3 milijuna i 55.000 kuna – nije pristigla niti jedna ponuda stoga je predloženo ponovno raspisivanje natječaja, već u rujnu. Vijećnici su također na sjednici razmatrali polugodišnje izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo te polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Brckovljani, koja su jednoglasno i prihvaćena.


Nakon što je izvršen kanalizacijski priključak na nogostupu kod benzinske pumpe Energopetrol u Brckovljanima došlo je do propadanja asfalta dubine metar radi čega je ugrožena sigurnost prolaznika u tom dijelu. Unatoč što smo slučaj prijavili DUKOM-u još 15. srpnja, dosada ništa nije napravljeno, poručio je načelnik. Vijećnica Snježana Jaić na kraju je prenijela ogorčenje mještana Prečeca zbog devastacije park šume u tom naselju. Iako je šuma vlasništvo Moralića mještani su znali u njoj rado boraviti, pa čak održavati i zajednička druženja, a sada to više nije moguće.


I.G.O.Objavljeno: 11.9.2014.


shadow
banner banner banner banner banner banner