Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI - PRORAČUN OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2015. TEŽAK 23,2 MILIJUNA KUNA4.2.2014.


Planirani ukupni prihodi i primici iznose 23.257.250 kuna, raspoređeni rashodi i izdaci 23.247.250 kuna, a neraspoređeni rashodi i izdaci iznose 10.000 kuna, donijeli su vijećnici Općine Brckovljani odluku o Proračunu za 2015. godinu na 17.sjednici. Sjednica je održana 15. prosinca pod predsjedavanjem predsjednika Vijeća Bože Graberca.


Inače, brckovečki vijećnici bili su složni oko svake točke dnevnog reda te su sve odluke jednoglasno prihvaćene. Više o proračunu bilo je riječi na prošloj sjednici kada se razmatrao prijedlog nacrta te je najavljeno kako će najvjerojatnije doći do proračuna promjena stavaka. Tada je napomenuto je da su stavke napravljene prema prijašnjim programima i projekcijama, a očekuje se i manjak prihoda od poreza na dohodak koji će biti manji za oko 12 do 13 posto. Načelnik Željko Funtek osvrnuo se na očekivane prihode, primjerice od Zagrebačke županije iznosili bi oko 900.000 kuna. Očekuje se prihod od koncesijskih naknada i naknada od prodaje zemljišta, a za komunalni doprinos planirano je 2,5 milijuna kuna. Velika stavka je prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine, radi se o 9 milijuna kuna koji će biti usmjereni na daljnji razvoj. U sljedećoj godini očekuje se i nastavak realizacije započetih projekata, a više o tome bilo je riječi u točkama vezanim za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture.


Uravnotežen proračun za 2014. godinu


Donošenju novog proračuna prethodite su bazne točke, usko vezane za njega. Tako je donijet I. rebalans proračuna za 2014. godinu po kojem novi plan iznosi 16,4 milijuna kuna, planirano je bilo 19,9 milijuna kuna što je smanjenje od 3,5 milijuna kuna. Prihodi i primici planirani su u iznosu od 14,2 milijuna kuna, uvećani za višak prihoda prenesen iz prethodnih godina u iznosu od 2,2 milijuna pokrivaju rashode od gore navedenih 16,4 milijuna kuna. Donijete su I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. Planirani iznosod 1,9 milijuna smanjen je na 1,7 milijuna kuna. Po II. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirani iznos od 8,9 milijuna smanjen je na 6 milijuna kuna. Sredstva su preraspoređena i Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi. Konačni iznos ostao je 140.000 kuna, a 10.000 kuna sa stavke POU Dugo Selo kojem je bilo planirano 90.000 prebačeno je na udruge građana za koje je predviđeno 90.000 kuna. Za javne potrebe u sportu iznos je po Izmjenama 217.000 kuna, za 5.000 kuna povećana je samo donacija Odbojkaškom klubu Brcko i iznosi 12.000. Razlog su dobri rezultati kluba koji je prešao u II. ligu, pojasnio je predsjednik Vijeća Graberec. Za socijalnu skrb i dotacije za potrebe socijale po donesenim Izmjenama za 2014. godinu iznos je 992.000 kuna, a smanjen je za oko 100.000 kuna. Prihvaćene su I. izmjene i dopune financijskog plana investicijskog poslovanja Komunalca Brckovljani, za 2014. iznos je 6,6 milijuna, 2015. 8,4 milijuna, a 2016.godinu 6,6 milijuna kuna. Kolektor koji gradi ECP sporo napreduje, a njegovim završetkom 80 posto građana bi se priključilo na sustav.


Nastavak investicija u novom razdoblju


Na prošloj sjednici ih se razmatralo, a na ovoj je donijet program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu u iznosu od 7,8 milijuna kuna. Po planu će se za asfaltiranje nerazvrstanih cesta izdvojiti 1,5 milijuna kuna. Načelnik Funtek napomenuo je kako će se u vikend područjima ulice asfaltirati brušenim asfaltom što je oko 12 kilometara. Jedna od većih investicija, a o čemu je bilo riječi i na prethodnoj sjednici je izgradnja groblja u Brckovljanima i Lupoglavu za što je planirani iznos pola milijuna kuna. Tu je i izgradnja reciklažnog dvorišta vrijednog 900.000 za što je doznačeno 400.000 kuna od Zagrebačke županije.


Program održavanja komunalne infrastrukture u 2105. godini iznosi 2,1 milijun kuna, a financirat će se od komunalne naknade od 1,1 milijun kuna, ostatak od grobne naknade od 145.000 kuna i ostalih prihoda od 871.000 kuna.


Prihvaćeni su i programi javnih potreba - za kulturu iz proračuna ide 360.000 kuna; sport 235.000 kuna; socijalnu skrb 1.031.000 kuna.


Vijećnici su prihvatili financijski plan Komunalca Brckovljani za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu. Zbroj iznosa po pozicijama za 2015. g. iznosi 13,3 milijuna kuna; za 2016. g. 12,5 milijuna kuna, za 2017.godina 18,7 milijuna kuna. Prihvaćen je Komunalčev plan izgradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu te za 2016./17. godinu - za 2015. godinu iznos je 5,4 milijuna kuna, za 2016. godinu je 3,5 milijuna kuna, a za 2017. godinu 2,2 milijuna kuna.


Prihvaćen je i plan razvojnih programa Općine - ukupno za sve u 2015. godini je 12,5 milijuna kuna, u 2016.godini 11,8 milijuna, u 2017.godini 17,9 milijuna kuna. Dio projekta izgradnje kanalizacije ostat će za sljedeću godinu - sekundarni kanali u ulici Matije Mesića, Vinogradskoj u Brcku te sve ulice u Lupoglavu i Gornjoj Gredi izvan županijske ceste, izdvojio je načelnik Funtek.


Ostale odluke


Od ostalih točaka, donijeta je odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne gradevine-javna odvodnja. Njime su utvrđuju postupak i rokovi priključenja. Vlasnik građevine dužan je svoju građevinu priključiti na komunalne vodne građevine kada je takav sustav izgrađen u naselju u kojem se nalazi odnosno kada su osigurani tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje na taj sustav.


Odlučeno je o donošenju pročišćenog elaborata prostornog plana uređenja Općine, o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine od 2015.-2017. godine te analiza istog za 2014. godinu.


Odlučeno je o određivanju službenika za informiranje, mjerodavan je načelnik Željko Funtek.


Također, s obzirom da je jedinstvenom upravnom odjelu potreban pročelnik donijeta je i odluka o koeficijentima službenika. Na to će se mjesto imenovati već zaposleni službenik Općine.


Odabrana je, kao najpovoljnija, ponuda od 13.500 kuna „Prefer usluge" d.o.o iz Gračeca za postavu prometnih znakova i tabli upozorenja na općinskom području. Donijeto je i par odluka iz socijalne domene. Na kraju zadnje ovogodišnje sjednice, predsjednik Vijeća zahvalio je kolegama na radu u ovoj godini te zaželio sretne blagdane


AMŠObjavljeno: 4.2.2014.


shadow
banner banner banner banner banner banner