Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

IZVJEŠĆE SA 16. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI - NA 16. SJEDNICI RAZMATRANI PRIJEDLOZI PRORAČUNA I VEZANIH TOČAKA4.2.2014.


Redovna 16. sjednica Vijeća Općine Brckovljani održana je 14.studenog. Vodio ju je predsjednik Vijeća Božo Graberec, a održala se u Društvenom domu „August Cesarec“ u Brckovljanima. Imenovana je Industrijska ulica u Gospodarskoj zoni Božjakovina. Dnevni red sadržavao je više prijedloga.


Tako su razmatrani prijedlozi Programa održavanja te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Kako je pojasnio načelnik Željko Funtek, oni su napravljeni po željama, potrebama i namjerama Općine. Program gradnje objekata iznosi 11,3 milijuna kuna, a održavanja 2,1 milijun kuna. Da li će to tako biti ovisi o državnom proračunu za 2015. godinu odnosno o najavama smanjenja poreznih prihoda i poreza na dohodak što će se odraziti na gradske i općinske proračune, a manje na županijske. Informirao je o sastanku u Ministarstvu poljoprivrede u vezi projekata za ruralni razvoj koji se financiraju iz EU fondova. Općina je taj projekt pokrenula dok se još radilo o predpristupnim fondovima. Cilj je da se urede nerazvrstane ceste unutar naselja, a nakon izgradnje kanalizacije. Investicija je oko milijun eura, proširivale bi se ceste gdje god se to može učiniti u skladu s propisima. Primjer su ulice u Lupoglavu, Gračecu, Prikraju, Gredi. Napomenuo je kako su pooštreni kriteriji prema Hrvatskoj oko sufinanciranja projekata preko EU fondova. Potrebno je predvidjeti tu stavku u 2016. i 2018. godini, sredstva moraju biti osigurana ukoliko se krene s tim projektom još u ovoj godini. Napomenuo je i kako, ukoliko se ne izvrše započeti projekti, dolazi do povrata sredstava.


Što se tiče održavanja, možete realizirati sve što želite, ali kad dođe do sufinanciranja, onda morate imati ta sredstva, kod natječaja se dostavlja i program i proračun s ugrađenim stavkama, a da ne znate koje će stavke prihvatiti, kazao je Funtek. U predloženom programu održavanja stavka za nerazvrstane ceste je povećana i iznosi 760.000 kuna zbog mogućih poplava, čišćenja itd. Moguća ušteda za održavanje takvih cesta bio bi brušeni asfalt, za što je planirano raspisivanje natječaja. Problem su županijske ceste, ŽC ide na smanjenje asfaltiranja, a više na održavanje, problematične su i bankine za sigurnost prometa. Na općinske dopise su tek nedavno reagirali i presvukli ih asfaltom. Program gradnje je napravljen prema prihodima, osnovni je komunalni doprinos, a ako se unovči nešto od gospodarske zone, povećat će se. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planirano je 1,5 milijuna kuna. Jedna od većih investicija je izgradnja groblja u Brckovljanima i Lupoglavu, skupa s projektom mrtvačnice u Brckovljanima iznosi 550.000 kuna. Napravljeno je 15 okvira i 20 grobnica, zbog jeftinoće imaju puno upita od ljudi koji nisu s područja općine. Tu je i stavka od pola milijuna kuna za reciklažno dvorište. Za objekte odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 2,9 milijuna kuna. Za sekundarne kanale iznos je 1,6 mil.kuna. Vijećnici su razmotrili Plan razvojnih programa za 2015. g. s ciljanim vrijednostima za 2016./17. godinu. Uz već spomenuta groblja, tu spadaju asfaltiranje i sanacija autobusnih kućica izgradnja infrastrukture u GZ, održivo zbrinjavanje otpada, izgradnja društvene infrastrukture, vodoopskrbnog i plinoopskrbnog sustava, zbrinjavanje otpadnih voda, izgradnja kanalizacije i dogradnja UPOV-a. Ukupno za sve u 2015. godini je 11,7 milijuna kuna, u 2016.godini 11,3 milijuna, u 2017. 18 milijuna kuna. Na ovoj točci pripomenuto je kako se autobusne kućice učestalo devastiraju.


Po financijskom planu zbroj iznosa po pozicijama za 2015. g. iznosi 12,5 milijuna kuna; za 2016. g. 12 milijuna kuna, za 2017.g. 18,8 milijuna kuna. Ići će se u osnivanje novog komunalnog poduzeća jer se „Komunalac“ može baviti samo vodoopskrbom i odvodnjom, odvojit će se, na novo društvo „Komunalno Brckovljani“ d.o.o., sve investicije koje nisu vezane za vodne građevine. Opet se poteglo pitanje o sustavu Zagreb Istok gdje će mali kapital biti za cijeli prsten Zagrebačke županije. Po planu distribucijskih područja, ViO grada Zagreba imati prevlast, a i domoći se i vodocrpilišta. Planirano je u 2015. godini 22,4 milijuna kuna prihoda, u 2016. godini projekcija je 21,6 milijuna, a u 2017.g. 28,2 milijuna kuna. Kao i kod prethodnih točaka na čijoj je bazi napravljen, i kod proračuna će doći do promjena stavaka. I ovdje se poteglo pitanje o projektima preko EU fondova, JLS-ovi moraju biti investitori, ne komunalna poduzeća. Primjerice, svi projekti koji sada idu preko Hrvatskih voda moraju biti dovršeni i novi više neće ići preko njih. Prihodi proračuna već su sada napeti, a još bi se morala izdvojiti i sredstva za projekt, rekao je načelnik Funtek o sufinanciranju. Povećane su neke stavke poput izbora i referenduma jer se ne zna hoće li ih biti. Govorilo se i o potrebi izgradnje zgrade općine, a razmotrit će se najpovoljnije opcije. O proračunu se također nije glasalo, a odluka će se donijeti na jednoj od narednih sjednica. Zbog eventualnih novih investitora, jednoglasno su izglasane odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Božjakovina K-5, UPU gospodarske zone Stančić 2 te UPU GZ Stančić 1 i 3.


Donijete su odluke o izradi UPU K-5, UPU poslovne zone Božjakovina K1-2, UPU gospodarske zone Stančić 2, izradi UPU gospodarske zone Lupoglav zbog određivanja planskih smjernica za uređenje zone, određivanje detaljnih uvjeta građenja i gradnje, usvajanje prijedloga i zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima. Donijeta je i odluka o izradi IV.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani, razlog je omogućavanje realizacije izgradnje planirane županijske ceste do Županijskog centra za gospodarenje otpadom na području Ivanić-Grada. Toljan trans d.o.o. odabran je za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na općinskom području za ovu zimu, iznos je 104.100 kuna. U nastavku sjednice raspravljalo se o određivanju početne cijene za općinsko zemljište, oranicu u katastarskoj općini Brckovljani te o dužnicima komunalnog doprinosa. Bilo je riječi i o načinu odvoza otpada - primijećeno je kako nastaju mala odlagališta, a sortirani otpad, odvozi se zajedno jednim kamionom.


AMŠObjavljeno: 4.2.2014.


shadow
banner banner banner banner banner banner