Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

DVD Gračec2.11.2010.


Poštovani mještani...


Požari stambenih objekata su veoma česti, a osnovni uzrok je ljudski faktor. Želja nam je upoznati mještane naše općine s nekim radnjama kako ne bi došlo do neželjenih događaja.


Čistoća i urednost


Najvažniji sigurnosni faktor u domaćinstvu je urednost i čistoća. Nagomilano smeće u potkrovljima i podrumima, hrpe krpa i beskorisnih starudija najviše ugrožavaju domaćinstvo. Zato vodite brigu o redu i čistoći, a starijim i nemoćnim osobama pomognite u čišćenju i velikim pospremanjima. Redovito treba održavati dimnjake, tj. držati ih nepropusne i čiste.


Štednjaci i peći


Nestručno postavljene peći, štednjaci i ostala grijaća tijela čest su i u velikom broju slučajeva zanemaren izvor opasnosti. U krugu od pola metra ne držite nikakve gorive predmete, a u nedoumici kontaktirajte stručne osobe. Hrana koja se kuha i peče na štednjaku ili peći, a bez nadzora zagori, može uzrokovati požar.


Pepeo


Topli pepeo može i nakon 24 sata biti izvorom paljenja, tako da se nikada ne smije pospremati u kartonske kutije, plastične kante ili u smeće s drugim gorivim otpadima. Pepeo odložite samo u metalne kontejnere na otvorenom.


Zapaljivi otpad


Privremeno odlaganje zapaljivih otpadaka (masne krpe, u ulju natopljen papir za čišćenje itd.) dozvoljeno je samo na otvorenom u metalnim posudama koje se mogu zatvoriti. Kontrolirano odlažite otpad, tako da otpadni papir, baterije i polietilensku (takozvanu PET)-ambalažu odlažete u za njih određene spremnike. Odlažite stiropor i motorna ulja u reciklažna dvorišta.


Odvodi kuhinjskih para (nape)


Filter kuhinjskih napa treba redovito čistiti ili mijenjati. Pažnja: zamijenjeni filteri su lakozapaljivi otpad!


Vruća mast


Pregrijana mast se može zapaliti. Požari masti su najčešći uzroci kuhinjskih požara. Goruću mast nikako ne gasite vodom, nego ju otklonite s plamena i prekrijte! Iako friteze imaju termostat, ne smiju biti ostavljene bez nadzora. Stara mast je lakše zapaljiva nego svježa, tako da redovita zamjena masti povećava sigurnost od požara.


Postavljanje toplinskih uređaja


Električna kuhala, aparati za kavu, čajne grijalice itd. uvijek se moraju postaviti na negorivu podlogu i najmanje na udaljenosti od pola metra od zapaljivih tvari. Grijaći dijelovi uronjenih kuhala moraju u cijelosti biti uronjeni u vodu.


Glačala


Uključena glačala ne smiju biti "zaboravljena". Prilikom prekida ili završetka rada treba ih odložiti i isključiti iz struje.


TV i drugi uređaji


Uključeni TV isijava toplinu koja se mora odvoditi. Ako se ovakve uređaje ugradi u zid ili namještaj, mora se osigurati dovoljna ventilacija. Između električnih uređaja i zidova/regala mora biti minimalni razmak od 10 cm. Kada se na više dana napušta domaćinstvo (godišnji dopust), obvezno ih iskopčajte iz utičnica.


Sprejevi


Različiti sadržaji sprejeva (lakovi, sredstva za čišćenje) mogu biti opasni i zapaljivi. Ne upotrebljavajte ih u blizini otvorene vatre, uključenog toplinskog uređaja (fen, kalorifer) ili goruće cigarete. Prigodom prekomjernog grijanja, pojedine bočice sprejeva mogu eksplodirati, zato ih ne odlažite u blizini toplinskih uređaja, niti bacajte u vatru.


Termofor


Električni termofor i prekrivači u krevetu smiju se rabiti samo za ugrijavanje. Neprekidno uključeni termofori mogu dovesti do požara zbog kratkog spoja ili kvara termostata.


Božićna drvca


Požari na božićnim drvcima su dosta česti. Izbjeći ih se može pridržavanjem jednostavnih sigurnosnih mjera:


- bor nikada ne postavljajte u blizini zavjesa


- ne rabite prskalice ili svijeće (svakako su bolje žarulje-lampice), a od električnih lampica udaljite papir i nakit. Lampice ne smiju gorjeti bez nadzora!


Još nekoliko važnih napomena za božićno i novogodišnje doba:


- Prskalice ne koristite u stanu, a pogotovo ne na drvcima.


- Božićna drvca ostaju duže svježa i time su manje požarno opasna, ako se prije postavljanja skladište u hladnim prostorima ili se postave u posudu s vodom. Stalci božićnih drvaca koji se daju napuniti s vodom, također sprječavaju brzo sušenje drveta i time povisuju požarnu sigurnost.


Skladištenje u potkrovljima i podrumima


U potkrovljima i podrumima se smiju pohraniti samo negorive tvari i poljoprivredni proizvodi, uz nesmetan pristup svim dijelovima potkrovlja i krovnim prozorima. Ako držite neku opasnu ili gorivu tvar, obvezno se kod stručne osobe raspitajte o načinu najboljeg skladištenja.


"Vrući" radovi u kući


Radove s otvorenim plamenom neka rade stručnjaci-serviseri. Pripremite im prethodno okolinu, t.j. očistite prašinu i otklonite sve zapaljive tvari. Ručne vatrogasne aparate držite u pripravi, a mjesto rada nakon završetka radova višestruko kontrolirajte (sljedećih 24 sata).


Planirajte sljedeće s cijelom obitelji:


- poučite djecu osnovnim požarnim opasnostima te kako će dojaviti događaj vatrogascima,


- planirajte i isprobajte sigurne i brze putove do izlaza,


- planirajte i isprobajte ostale izlaze kao što su balkoni i prozori,


- planirajte kako upozoriti sumještane na opasnosti i kako se mogu spasiti


Provedite inspekciju zaštite od požara u svojem domaćinstvu:


- vidi li se kućni broj s ulice,


- je li pravilno uskladišteno ulje za loženje i je li sustav zagrijavanja ispravan i servisiran od strane ovlaštene ustanove, 


- jesu li uklonjene nepotrebne zapaljive tvari,


- jesu li sve električne instalacije i osigurači postavljeni u skladu s propisima. Električne instalacije ne smijete improvizirati. Ako se kriminalističkom obradom utvrdi da je netko stradao u požaru, nastalom poradi improviziranih instalacija,slijedi kaznena prijava za počinitelja, 


- jesu li svi neispravni električni kablovi zamijenjeni ispravnima


- jesu li pojedine električne utičnice preopterećene snagom ili brojem uređaja priključenih na njih


- jesu li podrumski i tavanski prostori čisti i uredni. Ima li u njima lakozapaljivih tekućina, kemikalija, pirotehnike ili minsko-eksplozivnih sredstava,


- jesu li svi lakovi, boje, detergenti, pesticidi, lijekovi, a posebno otrovi i šibice izvan dosega djece,


- imate li bar jedan aparat za početno gašenje požara u domaćinstvu. Aparate je potrebno servisirati sukladno propisima i uputama proizvođača,


- jesu li svi članovi obitelji upoznati s korištenjem vatrogasnog aparata i znaju li postupke spašavanja,


- ne ostavljajte bez nadzora uključena plinska i električna trošila i ostale kuhinjske uređaje,


- redovito održavajte ložišta peći na kruta goriva i dimnjake. Ukoliko ložište ili dimnjaci nisu ispravni ili očišćeni, produkti izgaranja mogu ulaziti u stambene prostore što može biti opasno po život,


- objektima osigurajte nesmetan pristup vatrogasnim vozilima, čistite okućnice,


- spriječite parkiranje automobila na vatrogasnim pristupima,


- ukoliko morate obavljati radove zavarivanja, provjerite jeste li osigurali sredstvo kojim ćete moći ugasiti mogući požar 


Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju…


VAŠI VATROGASCI DVD-a GRAČEC
Miroslav Šladarec dipl.ing.Objavljeno: 2.11.2010.


shadow
banner banner banner banner banner banner