Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća Brckovljani OPĆINA UVODI VIŠE KOMUNALNOG REDA30.3.2010.


Na sjednici Općinskog vijeća općine Brckovljani koja je održana 22. ožujka jednoglasno je usvojena odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.


Prema toj odluci ugostiteljski objekti iz skupine "Hoteli" i "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" obvezno rade od 0 do 24 sata svaki dan. Ostali ugostiteljski objekti koji su klasificirani u dvije kategorije od kojih u prvu skupinu spadaju" Restorani" - mogu raditi od 6 do 24 sata, a gostionice, slastičarnice, zalogajnice i slično koje također spadaju u tu skupinu imaju određeno ljetno (od 1. svibnja do 30. rujna) vrijeme prema kojem rade od 6 do 23 sata dok u zimskom periodu (1. listopada do 30. travnja) mogu raditi od 7 do 22 sata.


Na isti način su regulirani i objekti iz druge skupine tj. iz skupine Barova - kavana, caffe bar, krčma i slično, izuzev konoba i pivnica koje mogu raditi u vremenu od 6 do 24 sata.


Što se tiče skupine Barova, a tu još spadaju i noćni klub, noćni bar, disco bar ili klub koji ispunjavaju uvjete za rad noću samo u zatvorenim prostorima odlučeno je kako mogu raditi od 21 do 2 sata, premda za ove objekte načelnik može na zahtjev stranke izdati rješenje za produžetak radnog vremena i to petkom i subotom te uoči blagdana do dva sata duže od propisanog.Više poslova za komunalne redare


Velik dio vremena na sjednici utrošen je na izglasavanje Odluke o komunalnom redu. Ovom odlukom, kako se moglo čuti, uvodi se red te će komunalni redari njome imati puno više posla za obavljanje. Donesenom odlukom posebna pozornost posvetit će se čistoći i čuvanju javnih te javnoprometnih površina. Isto tako na sjednici je naglašeno kako je regulirano i postavljanje reklama. Pa je tako za postavljanje reklamnog panoa na javnu površinu potrebno odobrenje Upravnog odjela Općine Brckovljani.


Odluka o komunalnom redu izglasana je uz tri promjene i to u 58. članku prema kojem stoji kako vlasnici tj. korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte, neizgrađena građevinska zemljišta koje su u kontaktu s javnim površinama moraju održavati na način da trava ne bude viša od 20 centimetra. Iz Odluke je izbačena riječ livada prema kojoj ne bi bio moguć otkos sijena i otave na istoj. Isto tako izmijenjen je i članak 139. prema kojem sada stoji kako su za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade, obiteljske kuće i neizgrađene parcele odgovorni vlasnici istih. U odluci je do tada stajalo samo uklanjanje snijega i leda s pločnika zgrada za koje su odgovorni vlasnici istih, dok je ostatak ostao nereguliran, što je ovom odlukom dopunjeno.


Vijećnici su se zanimali za odluku prema kojoj bi se u roku od tri dana moralo maknuti dotrajalo vozilo s javne površine. Bilo je pitanje na koji način se treba riješiti situacija ako vlasnik vozila nije poznat. Načelnik Funtek objasnio je kako je ovom odlukom jasno reguliran način postupanja pa ako komunalni redar ne sazna tko je vlasnik vozila, on će ostaviti na vozilu upozorenje da se ono mora ukloniti s javne površine i to u roku od tri dana. Ako vlasnik ne postupi po izdanom nalogu, vozilo će biti uklonjeno preko treće osobe na njegov trošak. Potom će se odvesti na odlagalište te ako se vlasnik vozila u roku od osam dana ne javi, ono će biti prodano na javnoj dražbi te će na taj način biti podmireni troškovi uklanjanja i čuvanja.U 2010. godinu s viškom od milijun i pol kuna


Na sjednici Općinskog vijeća Općine Brckovljani moglo se čuti kako je na kraju 2009. godine ostvaren višak prihoda u iznosu od 1.554.063 kuna.
Iako je prethodno razdoblje zaključeno s razlikom prihoda i rashoda u iznosu od 2.802.068 kuna taj manjak je prebijen prenesenim viškom iz 2008. godine.


Na sjednici je konstatirano kako su neki planirani rashodi smanjeni, kao što je sufinanciranje školskog prijevoza jer kako je poznato Zagrebačka županija je preuzela 50 posto sufinanciranja cijene karte. Ako se gledaju prihodi i primici za 2009. godinu moglo se čuti kako je realiziran dio proračuna od 78,29 posto.


Na sjednici se isto tako moglo čuti kako su prihodi povećani zahvaljujući naplati komunalnih i grobnih naknada koje su u njihovoj domeni. Tu je naplata izvršena u postotku od 179,67. Načelnik je spomenuo kako je trenutno u postupku rješavanja i prisilnih naplata dugovanja pri čemu to korisnicima možda neće ići na ruku jer će zaostala dugovanja morati u potpunosti podmiriti odjednom uz zatezne kamate koje su zakonski dužni platiti. Načelnik je naglasio kako im nije ostavljen drugi način rješavanja, obzirom da su poslane brojne opomene, no bez većeg učinka.


Manjak planiranih prihoda velikim dijelom očituje se i nepodmirenim troškovima od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine. Kao zaključak podnesenog izvješća o izvršenju proračuna konstatirano je kako su zadovoljni njegovom realizacijom. 


 


Prihvaćena izvješća o realizaciji komunalnih programa


Između ostalog, na sjednici je načelnik Funtek podnio polugodišnje izvješće o svom radu na koji nitko nije imao prigovora te je ono jednoglasno prihvaćeno.


Isto tako podnesena su i izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture kao i izvršenje o održavanju komunalne infrastrukture. Što se tiče održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini utrošeno je 998.434,61 kuna. Od toga najveći dio utrošen je na održavanje javne rasvjete - popravci te utrošak električne energije, a velik dio uložen je i na održavanje nerazvrstanih cesta.


Što se tiče izvršenja programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, konstatirano je kako je u tom dijelu utrošeno 10.198.986,74 kune. Velik dio toga utrošen je na izgradnju pješačke staze Brckovljani-Prikraj-Gornja Greda-Lupoglav u iznosu od 171.875,81 kunu. Tu treba još spomenuti da je ulagano u nerazvrstane ceste, u groblja i javnu rasvjetu. Isto tako ulagano je i u opskrbu vodom te su napravljeni projekti za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda kao i ulaganje u opskrbu plinom.


Ujedno, načelnik je na sjednici konstatirao, a vijećnici su se složili kako bi poslovni prostor u Lupoglavu, u koji je dosta uloženo, trebalo dati u zakup. Davanjem tih prostorija u najam moglo bi se kroz narednih pet do šest godina vratiti uložen novac.


Na kraju, bilo je riječi oko pitanja grba Općine. Općina Brckovljani jedna je od općina koja nema svoj grb. Kako su prije nekog vremena poslali prijedlog grba, ono nije naišlo na suglasnost Ministarstva kulture. Stoga je načelnik na sjednici pokazao novi prijedlog koji je uvelike sličan prvoj verziji, a koja bi potom bila dana na suglasnost Ministarstvu. Predsjednik Općinskog vijeća Božo Graberec je naglasio kako nije od presudne važnosti da se brzinski donese odluka o grbu koji će simbolizirati Općinu u narednom vremenu pa treba dobro razmisliti.


Ana KašnarObjavljeno: 30.3.2010.


shadow
banner banner banner banner banner banner