Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

OŠ Stjepan Radić započela korake za dobivanje statusa Eko škole - PRIRODA SE U NAŠIM RUKAMA BUDI!22.12.2008.


U sklopu projekta "Otpad nije smeće", Osnovna škola "Stjepan Radić" iz Božjakovine nekoliko zadnjih godina provodi razne eko akcije na nivou škole. U tom su razdoblju sakupili 21 tonu starog papira, 200 kilograma starih baterija, proveli ispitivanje prehrambenih navika stanovništva, uređivali panoe na eko teme, osnovali eko grupe, uredili okoliš škole... Na prijedlog ravnatelja škole, ove školske godine uključili su se u projekt Međunarodne eko-škole s ciljem ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente redovne nastave i slobodne aktivnosti. Ovakav pristup pomaže učenicima shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša. Posebna se pozornost posvećuje smanjivanju i zbrinjavanju otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoliša. Svi sudionici života u eko-školi: učenici, učitelji, administrativno i tehničko osoblje škole, roditelji, predstavnici lokalne uprave, javna i mjesna poduzeća, zajednički poduzimaju niz praktičnih koraka i aktivnosti s ciljem smanjenog opterećenja okoliša. Eko-škole su program i sustav nagrađivanja, a može ga prihvatiti svaka škola u kojoj su svi njezini sudionici voljni odabrati "EKO" kao dugoročni cilj i način življenja.


Program zahtjeva dosljedno poštivanje zadanih međunarodnih smjernica i kriterija, a ugledni status Eko-škole stiče se kroz četiri stadija: prijavi za sudjelovanje, izradi programa, prijavi za status eko-škole te obnavljanje tog statusa. Škola se već prijavila Nacionalnom koordinatoru za sudjelovanje u programu Eko-škole. Kako je kazala školska pedagoginja Andreja Gregurić Jug, ujedno i koordinatorica projekta ekoškole započelo se i s radom na "sedam programskih koraka" do eko-škole. Formiran je Eko odbor čiji su članovi, uz nju, učitelji, učenici, roditelji, ravnatelj i domar. Odbor je ocijenio trenutačno stanje okoliša (matične i područne škole u Lupoglavu). Prikupljeni su podaci o potrošnji energije i vode u školama, koliko opterećuju okoliš svojim otpadom, kakav je vanjski okoliš škole te kolika je zastupljenost odgoja i obrazovanja za zaštitu okoliša u aktivnostima škole. Na osnovu toga razrađen je plan i program djelovanja te zadaci poput postavljanja kutije za papir u svaku prostoriju u školi, kutije za prikupljanje starih baterija, uređenje eko kutića u školi, organiziranje akcije sakupljanja plastičnih boca. Glavna tema je "Otpad" s naglaskom na plastici. Oformljene su i eko-patrole - skupine učenika koji "nadgledaju" postupanje ostalih učenika, ali i odraslih u školi. Bilježe potrošnju energije i vode, pomažu u eko-akcijama, pišu bilješke i izvještavaju Eko odbor što nije dobro i što valja mijenjati. Osim toga, u sklopu redovne nastave obrađivat će se eko teme. Na ulazu škole postavljen je oglasni pano, sudjelovali su na nedavnom Otvorenom danu škole, postavili plakat i Potvrdu o uključivanju u program, odredili logo škole putem natječaja među učenicima. Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija još je jedan korak prema statusu eko-škole - stoji u izvješću koordinatorice projekta Andreje Gregurić Jug koja još navodi i eko kodeks škole "Priroda se u našim rukama budi!".


Pripremila: A.M.Š.Objavljeno: 22.12.2008.


shadow
  • foto
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner