Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Brckovljana - AMBICIOZAN PROGRAM IZGRADNJE ZA BRŽI RAZVOJ OPĆINE19.3.2008.


U Gradskoj vijećnici Dugog Sela održana je 29. siječnja sjednica Općinskog vijeća Brckovljana. Prema programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - javne površine, nerazvrstane ceste, groblja te javnu rasvjetu izdvojit će se oko 9 milijuna kuna, a za opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda te opskrbu plinom 11,5 milijuna kuna. Između ostalih projekata, za glavni projekt izgradnje nogostupa planirano utrošiti 250.000 kuna, izgradnju mosta u Tedrovcu 365.000, izgradnju vodovoda Štakorovečki brijeg 1,8 milijuna kuna. 


Vijećnik HDZ-a Mile Selak kazao je kako ga veseli optimizam, no kako se sve možda neće stići u ovoj godini. Problem će možda biti investitori, konkretno čeka se konstituiranje Ministarstva regionalnog razvitka koje je preuzelo sredstva od Ministarstva mora. Ovako ambiciozan program bit će teško uskladiti jer za neke će objekte biti potrebno i dvije godine gradnje, pa će se dio prebaciti u 2009. godinu. 


Dio poslova vezan za administraciju, raspisivanje 4 natječaja, započeo je još prošle godine kako bi završili prije građevinske sezone - obrazložio je načelnik Željko Funtek.


Predsjednik općinskog vijeća Milan Kralj istaknuo je kako se ovakvim razvojnim programom "otvara prostor za dalje". Program je jednoglasno prihvaćen kao i program održavanje komunalne infrastrukture za koju je planiran iznos od 2,3 milijuna kuna. Funtek je iz programa izdvojio pojačano održavanje nerazvrstanih cesta - asfaltiranje za što je planiran iznos od pola milijuna kuna. Više je novaca osigurano i za zimsko održavanje - 150.000 kuna zbog mogućih problema s poledicom. Proširit će se i groblje u Lupoglavu, a rade se i detaljni planovi za groblja.O potrebama u kulturi i športu


Vijećnici su jednoglasno prihvatili i program javnih potreba u kulturi. Iz sredstava općinskog proračuna financirat će se KUD "August Cesarec" i KUD "Seljačka sloga Lupoglav" u iznosu 130.000 kuna, Knjižnica Dugo Selo 10.000 kuna, Međunarodna smotra folklora povodom Dana Općine s 20.000 kuna.


Također, svota od 100.000 kuna namijenjena je za izgradnju spomenika poginulim braniteljima iz Brckovljana. Spomenik će biti nasuprot ambulante, a gradit će se u dogovoru s obiteljima poginulih. Većina se vijećnika složila kako bi bilo dobro proširiti kulturne sadržaje poput plesnih škola, organiziranja likovnih izložbi, pa čak i pokretanja općinskog lista.


Vijećnici su prihvatili i program javnih potreba u sportu kojim se osigurava 1,8 milijuna kuna. Između ostalog, za izgradnju velikog nogometnog igrališta u Božjakovini osigurano je milijun kuna, 30.000 za uređenje igrališta (Gračec, Štakorovec, Gornja Greda, Lupoglav), za RK "Stančić" 80.000 kuna, a NK "Hrebinec" 50.000 kuna. Prihvaćene su Izmjene i dopune o komunalnom redu koje su objavljene u Službenom glasniku Općine kao i Odluka o izdvajanju dijela Stančića i pripajanju naselju Gračec. Odlučeno je o davanju koncesije za dimnjačarske poslove na općinskom području poduzeću "DIMORAD" d.o.o. iz Zagreba na 4 godine.Izmjene Prostornog plana


Vijećnici su donijeli odluku o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine. Postupak se pokreće na inicijativu Općinskog poglavarstva, a razlog je usklađenje s Prostornim planom županije, novim zakonom o prostornom uređenju i gradnji te djelomičnim izmjenama granica građevinskog područja. Svrha i opći cilj je osiguranje razvoja općine na načelima održivog razvoja. Spomenut je i problem čl.131 novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji po kojem za izdavanje građevinske i lokacijske dozvole potrebna širina prometnice od 9 metara. Kao primjer spomenuta je ulica od Gračeca do Štakorovca koja nije svugdje iste širine, a zakon to propisuje. To je nedostatak koji se mora riješiti, pogotovo zato što onemogućava gradnju u Gospodarskoj zoni. 


Trebalo bi zaštititi vinogorska područja Stančić i Štakorovec od sve izraženije ilegalne izgradnje. Ljudi grade kuće bez dozvole, a onda traže pogodnosti - nezadovoljni su vijećnici. Stoga su u pripremi veće pristojbe za vikendice, a popusti na vinograde. 


Vijeće je dalo suglasnost te će podržati dopis LD "Srna" Ministarstvu poljoprivrede kojim traže zemljište za sjetvu kukuruza. 


Vijećnike je zanimalo i što je s kućama na socijalnoj skrbi. Prvo se mora naći vlasnik, a u slučaju da ga nema, vlasnik je Općina - rečeno je na kraju sjednice.


PRIPREMILA: A.M.Š.


      Objavljeno: 19.3.2008.


shadow
banner banner banner banner banner banner