Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

IZBORI ZA MJESNE ODBORE PRESKUPI ZA OPĆINU25.10.2002.


Deveta sjednica Općinskog vijeća započela je prijedlogom vijećnika Marijana Šole o uvođenju u dnevni red točke: osnivanje mjesnih odbora. Naime, nakon prošlogodišnjeg konstituiranja lokalne vlasti, općinskim vlastima je preostalo da organiziraju provedbu izbora u mjesnim odborima. Zakon određuje da se "na postupak izbora za članove vijeća u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotari) primjenjuje Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave". Većina propisanih odredbi provediva je bez teškoća, problem je primjena odredbi o "formiranju odgovarajućeg broja i razina tijela za provedbu izbora", a još više "omogućavanje predlaganja kandidata od strane političkih stranaka i birača". To praktično znači da i za izbore mjesnih odbora treba formirati sva potrebna tijela, te da treba omogućiti svima zainteresiranima (strankama i nezavisnima) isticanje izbornih listi kao i za općinska vijeća. Ukoliko se mjesnim odborima dodijeli status pravne osobe tada im pripadaju i definirani izvori prihoda iz proračuna. Prema riječima načelnika općine Željka Funteka za njihovo osnivanje bilo bi potrebno izdvojiti 100.000 kuna kojim općina prema proračunu za 2002. godinu ne raspolaže. Općinsko vijeće je odlučilo odbaciti prijedlog te raspravu o njemu odgoditi.


Članovi općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u razdoblju od 25 godina. Najduža rasprava se vodila oko pristigle žalbe "Božjakovine d.d." u vezi vinograda na Sv. Jakobu. Na prijedlog Poglavarstva ta područja će činiti posebnu klauzulu do rješenja problema i tada će se krenuti u prodaju.


Prijedlozi odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije i pisanog ugovora u općini Brckovljani odgođeni su za sljedeću sjednicu zbog tehničkih nepravilnosti, a zamolbe za oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade odbačene su zbog nepoštivanja zakonskog roka dospijeća. (K.K.)


   Objavljeno: 25.10.2002.


shadow
banner banner banner banner banner banner