Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

PRORAČUN ZA 2001. SMANJEN ZA 5,4 MILIJUNA KUNA16.1.2002.


Vijećnici općine Brckovljani svoju petu sjednicu, ujedno i zadnju u protekloj godini, održanoj 28. prosinca, započeli su odavanjem počasti minutom šutnje svom nenadano preminulom kolegi vijećniku iz kluba HDZ-a, Stjepanu Kašnjaru.


Rebalansom proračuna općine Brckovljani za 2001. godinu, proračun je smanjen za 5,4 milijuna kuna. Kao, glavni razlog takvom smanjenju proračuna je 30 postotno smanjenje prihoda od poreza, a toj se mjeri pak pristupilo jer je, kako se moglo čuti na sjednici, oslabilo gospodarstvo na području Brckovljana što je očito razlog manjim poreznim prihodima. Također planirani prihod koji je općina trebala dobiti prodajom vlastitog zemljišta, nije se ostvario. Od predviđenih u proračunu 4.300.000 kuna zarade, općina Brckovljani, u prošloj godini, uspjela je ostvariti prihod na toj stavci u vrijednosti od 85.000 kuna. Do planiranih prihoda nije došlo budući da još uvijek nije na snazi prenamjena poljoprivrednih parcela u građevinsko područje jer Prostorni plan općina nije na snazi, tako se ostvarenje ovih prihoda očekuje 2002. godine.


Donesene komunalne odluke


U redovnom tijeku sjednice općine Brckovljani, vijećnici kluba HDZ-a najviše pritužbi su imati na Program gradnje objekata komunalne infra­strukture na području općine za razdoblje 2001-2004, te su sukladno tome izrazili suzdržanost u zajed­ničkom donošenju odluke jer, kako su rekli, nisu bili uključeni u izradu tog Programa, te također nisu upoznati s realizacijom Programa proteklog razdoblja. Načelnik općine Brckovljani, Željko Funtek, kazao je da će se tim Programom nastaviti započeta plinofikacija općine, izgradnja vodo­vodne mreže, te asfaltiranje nerazvr­stanih cesta na području općine Brckovljani. Od sredstava priku­pljenim od komunalnog doprinosa, dijela općinskog proračuna, te nak­nada za koncesiju, tijekom tri godine, izgradit će se i proširiti groblja u Brckovljanima i Lupoglavu, postaviti rasvjetna tijela javne rasvjete i izgraditi kanalizacija u Brckovljanima, Gra­čecu, Prikraju, Božjakovini, Gornjem Dvorišću, te dijelu Stančića.


Sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, prema odluci Vijeća, komunalni doprinos od početka godine obračunava se po kubnom metru stambenog ili poslovnog objekta, s time da se vodilo računa da se komunalni doprinos ne poveća, osobito ne onima koji grade poslovne objekte.


Vijećnici su također jednoglasno izglasali odluku o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području općine, po kojoj se priključci plaćaju kao i do sada, što znači da, bez obzira bio objekt stambeni ili poslovni, za svako priključenje na plinsku mrežu, vodovod i kanalizaciju, plaća se po 4.800 kuna. Načelnik Funtek smatra da ovakvi uvjeti priključivanja na komunalnu infrastrukturu nisu primje­reni za male općine, već su kreirani za velike gradove, no zbog obveza prema Zakonu, takvu odluku moraju donijeti i manje općine. Prema Odluci o komunalnoj naknadi, općina Brckovljani više se ne dijeli na nekoliko zona, već postaje jedna u kojoj će stanovnici stambenih objekata mjesečno plaćati komu­nalnu naknadu u iznosu od 0,25 kuna po kvadratnom metru. Međutim, s obzirom da stanovnici naselja Prečec, Tedrovec i Lupoglav u mjesečnim kućanskim računima struje Elektre-Križ plaćaju određeni postotak za javnu rasvjetu, dok ostali dio općine Brckovljani dobiva struju od Elektre-Dugo Selo, vijećnici su odlučili da će na području općine Brckovljani važiti dvije zone. Naselja koja se opskr­bljuju strujom Elektre-Križ, mjesečno će plaćati 0,75 od nominalne vrijednosti boda komunalne naknade, dok će ostali stanovnici općine Brckovljani plaćati komunalnu na­knadu koeficijenta 1,00 po kva­dratnom metru.


Vijećnici su također odlučili da iznimno kod poslovnih objekata koji ne rade više od šest mjeseci u godini, koeficijent obračunavanja komunalne naknade će iznositi isto kao i za stambene objekte, dok se komunalna naknada za garažni prostor i neizgrađeno građevno zemljište neće plaćati. (Iva Grgić)Objavljeno: 16.1.2002.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner