Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

PRORAČUN 2002. - PUN NEPOZNANICA23.11.2001.


Pred općinske vijećnike uskoro će po zakonskoj obvezi prijedlog proračuna za 2002. godinu, s predviđanjima za naredne dvije godine.


Prema prvom prijedlogu za sljedeću se godinu predviđa 10,6 milijuna kuna, što je znatno manje od plana, ali i od pokazatelja dospjelih prihoda za tekuću 2001. godinu. Za ovu su u općini predvidjeli 13,6 milijuna kuna no pokazatelji već sada govore kako će prihodi biti oko 30 posto manji, pa će uskoro neminovno doći do uravnoteženja proračuna. Planirani prihodi od prodaje zemljišta nisu niti će biti ove godine ostvareni jer prostorni dokumenti koji bi omogućili prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, nisu na snazi. Također su znatno manji ostvareni prihodi od poreza. Od planiranih 2,7 milijuna poreznih prihoda predviđanja pokazuju da će oni biti na razini dva milijuna, (do sada je prikupljeno 1,6 milijuna kuna od poreznih prihoda) što je za oko 450.000 manje nego što je bilo prihoda od poreza u 2000. godini.


U novom proračunu za 2002, godinu računalo se na smanjenje prihoda od poreza, predviđeni su izdaci za decentralizirane djelatnosti, tako je primjerice za socijalnu skrb planirano 80.000 kuna. Ponovo se predviđaju prihodi od prodaje zemljišta u visini 4,2 milijuna kuna koji bi se sljedeće godine konačno većim dijelom trebali i ostvariti. To je uvjet da bi se održao korak u komunalnoj izgradnji, da bi se izgradila prva etapa kanalizacije u naseljima i asfaltirale ulice.


Upitna pravna osobnost mjesnih odbora?


Za proračun u ovoj općini ističu kako je velika nepoznanica zbog nemogućnosti točnog predviđanja prihoda, zbog novih izdataka s osnova decentraliziranih djelatnosti, mijenja se metodologija izrade proračuna, tako je mnogo stvari sasvim neizvjesno. Tvrde kako su se prihodi lokalnoj samoupravi smanjili.


Istovremeno su temeljem zakona mjesni odbori dobili pravnu osobnost, a da bi je proveli, da bi se ustrojili kao pravne osobe, registrirali i otvorili svoje račune - potrebna su sredstva, kao i zaposlenik u općinskoj upravi koji bi pratio njihov rad. Troškovi nastaju u samom početku ustrojavanja, a prihodi nisu definirani, tako u općini ne znaju s koje će osnove namaknuti novac za mjesne odbore. Mišljenja su kako uvođenje novih poreza koje zakon omogućava ne bi donijelo značajne prihode u općinsku kasu, tako ni na račune mjesnih odbora. Porezi na neobrađeno poljoprivredno zemljište, neizgrađeno građevinsko zemljište, nekorištene gospodarske objekte kao i eventualni prirezi - nisu opravdani prema mišljenju općinskog vodstva. Oni poljoprivrednici koji ne obrađuju zemlju, vlasnici koji ne grade ili poduzetnici koji ne koriste objekte - tako se odnose prema tome zato što nemaju novca za proizvodnju i ulaganje. Stoga neće imati niti za porez, pa bi takvi mali prihodi ujedno bili i teško naplativi.


Upitno je bi li ti prihodi uopće pokrili same troškove ustroja mjesnih odbora kao pravnih osoba, a kamo da bi ostalo sredstava za ulaganja. Stoga je, smatraju u općini Brckovljani, upitna pravna osobnost mjesnih odbora o čemu bi trebalo pokrenuti raspravu.  (Nada kozić)Objavljeno: 23.11.2001.


shadow
banner banner banner banner banner banner