Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Prostorni planovi donose se godinama, stoje gomilu novca, a čim stupe na snagu treba ih mijenjati...23.11.2001.


Općina Brckovljani još je 1997. godine započela zakonski postupak donošenja prostornoga plana za svoje područje. Postojala je i potreba za takvim postupkom budući da su brojni građani željeli promijeniti namjenu svojih parcela, primjerice poljoprivredno zemljište uvrstiti u građevinsko područje. I sama općina željela je promijeniti namjenu poljoprivrednog zemljišta koji je kupila od Republike Hrvatske. U svojim razvojnim planovima općina je na tom području predvidjela formiranje radne zone i mogućnost građenja, kako bi zemljište prodala zainteresiranim ulagačima, a od prihoda s tog osnova izradila infrastrukturu u naseljima i planirane kapitalne objekte. Preduvjet ostvarenja svih ovih planova bio je prostorni plan. Ali ne samo na papiru, već na snazi, a put do toga dug je i trnovit. Nakon izrađenog prijedloga i svih priprema koje su stajale općinu oko 400.000 kuna, nadležni organi izvijestili su kako općina ne može donijeti svoj plan, već samo izmijeniti i dopuniti Prostorni plan bivše općine Dugo Selo, da bi sve bilo u skladu s propisima. U općini su morali prihvatiti ovu primjedbu, te svu dokumentaciju prilagoditi ovom zahtjevu. Nije preostalo drugo nego učiniti tako, a potom tražiti i strpljivo čekati potrebne suglasnosti svih nadležnih ministarstava. I dobivene su sve suglasnosti osim one Ministarstva prostornoga uređenja i zaštite okoliša. Vodstvu općine obećana je i ova suglasnost, no Izmjene i dopune Plana bivše općine Dugo Selo koje bi vrijedile za općinu Brckovljani, Skupština Zagrebačke županije ne može donijeti prije nego što donese Prostorni plan Zagrebačke županije. A oko prijedloga županijskog plana, koji je trebalo donijeti još u ožujku, najavljeno je donošenje do kraja ove godine. No stanje se malo zakompliciralo zbog neslaganja nekih gradova - Dugog Sela, Ivanić Grada i Sv. Nedjelje s predviđenim lokacijama za skladištenje i preradu opasnog otpada na njihovim područjima. Kako u prijedlogu plana, koji je bio na javnoj raspravi, takvih lokacija nije bilo, one su ucrtane naknadno temeljem, kako je rečeno, primjedbe nadležnog ministarstva koje je izdalo dozvole pojedinim tvrtkama određene djelatnosti za skladištenje opasnog otpada upravo na području tri navedena grada, gradovi su osporili svoje suglasnosti na takav prijedlog protiveći se upućivanju na donošenje Županijskoj skupštini. Sve bi ovo moglo usporiti donošenje Prostornog plana Zagrebačke županije, a potom i Izmjena i dopuna Prostornog plana bivše općine Dugo Selo za općinu Brckovljani. No kad županijski plan i spomenute izmjene za općinu Brckovljani jednom budu donesene, a rok je sada upitan, tada bi trebale na snagu stupiti konkretne izmjene koje bi, između ostalih, promijenile namjenu spomenutog općinskog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko područje. Time bi općina mogla ostvariti svoj razvojni program i formirati radnu zonu u tom području, koje se nalazi uz prometnice i komunalno je opremljeno.


A potom iz početka...


Ukoliko bi se zaključilo da je tu kraj dugogodišnjeg hoda za važećim dokumentom koji regulira prostor općine Brckovljani, bila bi to zabluda. 


Čim se donese Prostorni plan Zagrebačke županije i spomenute izmjene starog plana za općinu Brckovljani, obaveza je općine krenuti u izradu novog Prostornoga plana općine Brckovljani. Ponovo treba uložiti novac u izradu novog plana i krenuti u dugotrajnu proceduru. Što je najnepovoljnije, rok za to je u ožujku 2002. godine, praktično za tri mjeseca. A još nije donesen temeljni županijski plan, tako ni one izmjene koje u Brckovljanima pripremaju već više od četiri godine. Jasno je da gradovi i općine neće moći poštivati rok za donošenje svojih prostornih planova temeljem županijskog plana koji debelo kasni. Hoće li moći, posebice male općine, pronaći novca za izradu tih dokumenata za što izrađivači traže i više stotina tisuća kuna. Mnogi zasigurno neće. Ne donesu li općine svoje prostorne planove mogle bi, temeljem zakonske osnove, nestati tj. izgubiti status jedinice lokalne uprave i samouprave.


U općini Brckovljani mišljenja su, kako ističe načelnik Funtek, da bi županija trebala pomoći općinama i gradovima koji nemaju svojih sredstava u izradi planova koji se moraju raditi po novoj metodologiji. Hoće li se tu nešto učiniti, ne može se sa sigurnošću tvrditi, iako je nedvojbeno kako općine neće moći poštivati uvjete i rokove.


Unatoč dugog, moglo bi se kazati Sizifovog puta kakav prolazi ova općina u prostornom planiranju, vodstvo općine s nestrpljenjem očekuje donošenje županijskog prostornog plana, a potom izmjena i dopuna starog plana za područje Brckovljana, kako bi mogli krenuti u program formiranja radne zone za razvoj gospodarstva. No svjesni su da kad to postignu, morat će po sili zakona ponovo prionuti poslu izrade novog prostornog plana općine, po novoj metodologiji i uvjetima. (Nada Kozić)Objavljeno: 23.11.2001.


shadow
banner banner banner banner banner banner