Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

OPĆINA BRCKOVLJANI JUČER, DANAS I SUTRA14.5.2001.


Općina Brckovljani, odlukom Hrvatskog sabora, postala je lokalna samouprava 1993. godine. Ali tada samo na papiru jer nije imala svoj proračun. Tek 1994. počeli su se ostvarivati prihodi, iako samo djelomično, jer mnoga poduzeća nisu uplaćivala odmah prihode na račun ove općine, već na račun općine Dugo Selo. Tek od 1995. godine u proračun su pristizala sredstva čime se moglo preživljavati, odnosno podmirivati obveze Dječjeg vrtića, Crvenog križa, Narodnog sveučilišta i dio troškova Vatrogasne zajednice bivše općine Dugo Selo, Rugvica i Brckovljani, te sredstva za održavanje groblja i materijalne troškove. Postavili smo si pitanja: Ako tako ostane, kako dalje?


Brojni naslijeđeni problemi


U to vrijeme je lokalna samouprava dobila neke veće ovlasti i svoje prihode, primjerice komunalnu naknadu, ali i obvezu plaćanja javne rasvjete. Kada spominjemo javnu rasvjetu moram navesti da smo dobili i obvezu podmirenja starog duga u visini oko 600 tisuća kuna. Vlada je svojom odlukom odredila da se javna rasvjeta plaća iz potrošene struje, a Sabor je tu odluku poništio. Tako su prošle dvije godine i onda je donijeta odluka da se dospjela dugovanja prebace na lokalnu samoupravu, odnosno općinu. Normalno, nitko pa ni mi, nije imao u proračunu osigurana sredstva da to plati, tako da se dug vukao do 1998. godine kada smo morali podmiriti dug kroz šest obroka, odnosno mjeseci, uz redovitu potrošnju struje javne rasvjete koju smo u to vrijeme proširili na ostala mjesta. Do 1996. godine javnu rasvjetu nisu imali Prikraj, Kusanovec, Lupoglav, Gornja Greda, Prečec, Tedrovec. Danas javnu rasvjetu imaju sva mjesta. Groblja su bila totalno neuredna i zapuštena. Vodovod i plinovod imalo je samo 30 posto ulica, a asfalt 20 posto. Domovi, društveni i vatrogasni, nisu bili održavani dugo godina i mnogi su prokišnjavali. Makadamske ceste nisu bile održavane niti nasipane, već pune rupa. "Dukom" je bio dužan za vodu i plin oko milijun kuna Gradskoj plinari i Zagrebačkom vodovodu, pa je prijetila obustava u isporuci vode i plina. To se odnosi na razdoblje od 1990. do 1994. godine, l to su bili problemi koji su stajali ispred nas. S načelnicima Dugog Sela i Rugvice održali smo zajednički sastanak s predstavnicima Gradske plinare i Vodovoda Zagreb, te dogovorili da će se dug otplatiti kroz 4 godine, kako našim građanima ne bi bila obustavljena isporuka vode i plina. Te 1994. godine "Dukom" je bio pred totalnim kolapsom. Napominjem da je tek krajem 1994. godine izabran novi Upravni odbor "Dukoma" koji su sačinjavali predstavnici općina izabrani od općinskih vijeća Dugo Selo, Brckovljani i Rugvica, te je smijenjen dotadašnji Upravni odbor na čelu s gospodinom Miroslavom Ivošem.


Vodoopskrba i plinifikacija najznačajniji zahvati


Prva sredstva smo usmjerili na uređenja (čišćenje) groblja i daljnje redovito održavanje. Započeli smo s dogradnjom javne rasvjete kako bi sva naselja imala javnu rasvjetu. Napravili smo plan izgradnje vodovodne i plinovodne mreže, te ugovorili dokumentaciju za građevinsku dozvolu za vodovod Gračec-Majkovec. Započeli smo s izgradnjom vodovodnih mreža po ulicama uz sufinanciranje građana, ali uz vrlo loše uvjete jer smo morali plaćati po situacijama. Asfaltirali smo neke ulice u kojima su građani bili voljni sufinancirati, ali uz plaćanje dijela avansom, a ostalo odmah po završetku radova. Započeli smo uređivati (sanirati) domove koji su bili u vrlo lošem stanju.


Veće akcije započeli smo u 1997. godini kada smo započeli izgradnju magistralnog vodovoda Gračec-Majkovec, koja se odvijala kroz dvije godine, jer nismo imali sredstava za redovito plaćanje. Donijeli smo četverogodišnji program vodoopskrbe i plinoopskrbe za cijelo područje općine Brckovljani.


Objavili smo javni natječaj i dobili najnižu cijenu uz plaćanje u 36 rata, te tako započeli realizirati program. ( U 1998. godini krenuli smo s Lupoglavom, 1999. s Hrebincem, Gornjim Dvorišćem, Gornjom Gredom, u 2000. godini Kusanovcem i ulicama u Gračecu koje do tada nisu imale vodu i plin. Započeli smo u Prečecu i Tedrovcu, ali zbog izmjene projekta glavnog magistralnog vodovoda uz glavnu cestu morali smo radove prekinuti te umjesto cjevovoda promjera 160 mm morali ugrađivati cijevi promjera 225 mm. Ti su radovi nastavljeni početkom ove godine, biti će završeni kroz mjesec dana, te ulice spojene na glavni vodovod.)


Raspisali smo i javni natječaj za ulični vodovod i plinovod u mjestu Stančić i Štakorovec, sklopili ugovor i kroz nekoliko dana započinju radovi koji će biti dovršeni do kraja lipnja. Tako će sva naselja i ulice imati vodu i plin. Uz to želim pohvaliti sve građane koji su pokazali veliki interes te zajedno s općinom ušli u izgradnju plinovoda i vodovoda. Odlukom Poglavarstva smanjili smo učešće građana za oko 14 posto, a kroz daljnje razdoblje smanjiti će se i do 50 posto jer želimo da svi podjednako podnesu teret izgradnje.


Uredili smo domove u svim mjestima, pogotovo tamo gdje su mještani ili vatrogasci bili nositelji investicija.


Kupljeno zemljište preduvjet razvoja


Zasigurno najveći kapital za općinu i sve građane jest kupnja poljoprivrednog zemljišta od Republike Hrvatske, i to oko 150 ha, a promjenom prostornog plana ono će ući u građevinsku, odnosno gospodarsku zonu za razvitak gospodarstva čija će prometna vrijednost premašiti 20 milijuna njemačkih maraka. Upravo od tih sredstava će se smanjivati učešće građana u izgradnji vodovodne i plinovodne mreže, izgraditi zgrada općine, pošte, dječjeg vrtića, asfaltirati ulice, izgraditi odvodnja, te nogostupi. Raspisali smo javno nadmetanje za asfaltiranje ulica u svim naseljima općine Brckovljani, te za odvodnju (kanalizaciju - l faza) za naselja Brckovljani, Gračec, dio Stančića i dio Prikraja, kako bismo izgradnjom odvodnje mogli asfaltirati i te ulice. Ovih dana započinju radovi na asfaltiranju glavnih ulica u Tedrovcu, Prečecu, Lupoglavu, Gornjoj Gredi i Prikraju, a kroz mjesec dana započeti će radovi na odvodnji za već gore spomenuta naselja. Napominjem da je politika i tu uplela svoje prste (u negativnom smislu) tako da čekamo mišljenje Ministarstva financija prije donošenja odluke o najpovoljnijem ponuđaču. Očito je da nekima smeta kada se nešto radi ili gradi u općini Brckovljani, dok oni nisu na vlasti. Sve te radove predvidjeli smo u proračunu i normalno radimo po planu, kao i da nema izbora, jer zašto nešto ne napraviti ako postoji mogućnost. Moj osobni stav je da ono što se može napraviti danas ne ostavljamo za sutra. Želimo da sva mjesta imaju jednaki standard življenja i gledamo da pravično podnesu teret izgradnje.


Dakle, kupili smo zemlju kako bismo doveli gospodarske subjekte, time otvorili radna mjesta, rasteretili građane davanja koja imaju danas i izgradili cjelokupnu infrastrukturu koja još nedostaje.


Nitko od nas dužnosnika nije kupio za sebe niti jedan četvorni metar poljoprivrednog zemljišta, a nismo dozvolili pojedincima da nam to uzmu i dobro zarade. Općina je kupila zemlju kako bi prihod od prodaje uložila u izgradnju infrastrukture i objekata, sve u cilju cjelovitog razvoja općine za dobrobit svakog njezinog građanina.


Podjednak značaj svim djelatnostima


Zasigurno imamo veliku zaslugu na očuvanju suvlasništva nad "Dukomom", prema Sporazumu između tri općine sukladno kojem imamo 25 posto udjela u vlasništvu "Dukoma", iako su namjere pojedinaca bile da "Dukom" bude u većinskom vlasništvu Dugog Sela, što su prešutno podržavali i neki naši vijećnici.


Iza toga može se naslutiti moguća privatizacija "Dukoma" nakon koje bi pojedinci sebi osigurali radna mjesta, određivali cijene vode i plina, koja je ionako prevelika. Osobno sam se založio (iako nisam bio član Upravnog odbora "Dukoma") tijekom arbitražnog postupka da "Dukom" ostane u suvlasništvu općine Brckovljani, odnosno da se prizna sklopljeni Sporazum o podjeli temeljnog kapitala. Moram napomenuti da gore spomenuta "Dukomova" dugovanja iz 1994. i danas imaju posljedice na njegovo poslovanje.


Založili smo se i na očuvanju Narodnog sveučilišta Dugo Selo kao ustanove koju su željeli ukinuti, te smo zadržali trećinu udjela u osnivačkim pravima.


Završili smo školsku športsku dvoranu iako se do zadnjeg časa radilo na tome da ona ne bude dovršena, a mogli ste čuti od ravnatelja Osnovne škole tko je najzaslužniji za njen završetak, čime je omogućeno da učenici osmih razreda posljednje sate ove školske godine i osmogodišnjeg školovanja provedu u njoj.


Uz sve gore navedeno sufinanciramo: Dječji vrtić (300 000 kn godišnje), pomažemo umirovljenike uz jednokratne pomoći prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana, sufinanciramo Crveni križ, financiramo KUD "Seljačka sloga" Lupoglav, kojeg smo aktivirali s radom u 1997. godini, te KUD August Cesarec koji je počeo s radom ponovno 1999. godine. Pomažemo Rukometni klub Stančić, Športski školski učenički klub i školu plivanja u OŠ Božjakovina, pomažemo Udrugu udovica i roditelja poginulih branitelja, Društvo Naša djeca, Udrugu žena, Športsku ribolovnu udrugu "Klen" Brckovljani, Vatrogasnu zajednic i DVD-e čije smo djelovanje podigli na visoki nivo kako bi mogli djelovati u svim nepogodama. Davali smo i potpore ostalim udrugama prema našim mogućnostima.


Na žalost, nismo uspjeli donijeti novi prostorni plan naše općine jer to ne ovisi samo o nama, već o suglasnostima od raznih ministarstava što je dugotrajni postupak. Rješenje ipak očekujemo do jeseni.


Svjesni smo da građani nisu zadovoljni kvalitetom javnoga prijevoza. Nismo ni mi. Predložili smo Zagrebačkoj županiji koja je sklopila ugovor sa "Čazmatransom", da se poštuju sve odredbe ugovora prema kojima je koncesionar dužan plaćati 5 posto u vrijednosti prodanih karata, te smo ta sredstva namjeravali usmjeriti u sufinanciranje prijevoza učenika i studenata.


Na žalost, umjesto predloženog, novim Zakonom o javnom prijevozu iz 1999. godine, bez natječaja, "Čazmatransu" je omogućeno obavljanje javnog prijevoza do daljnjega na našem području. Tu lokalna samouprava ne može ništa promijeniti dok se ne promijeni spomenuti zakon o javnom prijevozu. 


Pomogli smo uređenju sakralnih objekata za potrebe župa. Sufinancirali smo kupnju sata na župnoj crkvi u Brckovljanima, a u župnoj crkvi u Lupoglavu nabavili smo aparat za isušivanje vlage, uredili toranj, te priključili plin župnom dvoru, osobno sam bio u Duhovnom stolu, kod pomoćnika biskupa, gdje smo razgovarali o potrebni stalnog svećenika u Lupoglavskoj župi, koji će osim vjerskih potreba župljana brinuti se i o uređenju crkve, okoliša i objekata. Odgovoreno je potvrdno da će doći svećenik.


Rezultati vidljivi unatoč objedama!


Iz svega navedenog vidi se da je danas naša općina puno opremljenija nego što je bila prije nekoliko godina, te da smo stvorili dobre temelje za njen daljnji razvitak. Danas sva mjesta imaju vodovodnu i plinovodnu mrežu, a uskoro započinju radovi na odvodnji i asfaltiranju pojedinih mjesta. Time se malo gradova, a da ne spominjem općine, može pohvaliti. Uspjeli smo se oduprijeti svim političkim smicalicama i podvalama koje su prijetile s raznih strana, te održati Općinsko vijeće na okupu, iako se danas postavlja pitanje jesu li pojedinci svojim nedolascima na sjednice željeli izazvati krizu u općini Brckovljani kada su uvidjeli da ne mogu izvući osobnu korist.


U predizbornoj kampanji neki čelnici lista omalovažavaju naš rad i sve što je napravljeno u proteklom mandatu iznoseći neistine, laži, ne bi li time pridobili glasače, jer drugih argumenata nemaju. Svi oni dobro znaju da se u općini Brckovljani radilo i poslovalo pošteno i časno, da je svake godine cjelokupno poslovanje pregledala Državna revizija (naravno po prijavi pojedinaca), a ove godine i financijska policija. Svi nalazi Državnog ureda za reviziju predočavani su Općinskom vijeću, a iz nalaza je vidljivo kako nije bilo nikakvih nepravilnosti u poslovanju općinske uprave, kao ni ostvarivanja protupravne koristi, poslovanja mimo zakona, te su takva izvješća prihvaćena od strane Općinskog vijeća.


Iznošenje laži i blaćenja bez argumenata od strane čelnih ljudi pojedinih lista (ne bi li se pridobili glasači ) pogotovo jer su ti isti ljudi upoznati s cjelokupnom situacijom i bili su članovi dosadašnjeg Općinskog vijeća, dokazuje njihov karakter i poštenje, a njihovo predstavljanje na takav način spuštanje je ispod svake razine dostojanstva.


Očekujemo povjerenje birača!


Svjesni smo da pred nama stoji još puno zadataka i rada, da ima još neriješenih problema, dovoljno smo samokritični da objektivno sagledamo situaciju. Međutim u proteklom mandatu puno smo napravili, iza nas su rezultati. To su činjenice i to nam moraju priznati i ostale stranke. Kroz protekle četiri godine neprekidno smo gradili, a kontinuitet izgradnje zadržali smo i sada, možemo i dalje! Kako?


Pokazali smo časno i pošteno. Kupnjom zemljišta stvorili smo dobar preduvjet za daljnji razvoj naše općine. Dakle, imamo mogućnost, imamo iskustvo, imamo i volju! Sve što smo prethodno naveli nisu prazna predizborna obećanja, već ozbiljni planovi kojima su stvoreni temelji i koji čekaju provođenje u djelo. Ne smijemo dozvoliti da sve što smo do sada napravili i stvorili drugi omalovažavaju i obezvređuju iako su i sami svjesni da su stvoreni idealni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj naše općine.


Dragi glasači, vi odlučujete!


Željko Funtek, načelnik Općine Brckovljani i nositelj liste HSS-a BrckovljaniObjavljeno: 14.5.2001.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner