Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo
Tel: 01/2753-524

Dokumenti

Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o.

Adresa:

Stjepana Radića 23,
Prikraj

Osnivači/članovi društva

Općina Brckovljani,
OIB: 27651797242
Dugo Selo,
Josipa Zorića 1
- jedini osnivač d.o.o.

Nadzorni odbor

Jure Mišković, predsjednik nadzornog odbora
Milan Kralj, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Mile Selak, član nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje

Silvija Balija, direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Temeljni kapital:

20.000,00 kuna

Godina 2019.


ikona
28.1.2019.  Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu pdf.   
dividerikona
2.1.2019.  Plan nabave za 2019. godinu   
divider

Godina 2018.


ikona
12.9.2018.  Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.godinu   
dividerikona
2.2.2018.  Plan nabave za 2018. godinu   
dividerikona
2.2.2018.  Financijski plan za 2018. godinu   
dividerikona
2.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2017. godini- Komunalno gospodarstvo Brckovljani...   
divider

Godina 2017.


ikona
13.6.2017.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave   
dividerikona
28.2.2017.  Izvršenje Financijskog plana za Komunano gospodarstvo Brckovljani d.o.o. za 2016. godinu   
dividerikona
7.2.2017.  Plan nabave za 2017. godinu   
divider

Godina 2016.


ikona
17.10.2016.  Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti   
dividerikona
26.4.2016.  Odluka o određivanju službenika za informiranje   
dividerikona
4.1.2016.  PLAN NABAVE 2016 KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRCKOVLJANI   
divider