Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo
Tel: 01/2753-524

Dokumenti

Javna nabava

Dokumenti iz vijesti Službeni glasnik Odluke Ugovori Javni pozivi i natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Savjetovanje s javnošću Proračun Izbori Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. Zahtjevi i obrasci Zaštita osobnih podataka Civilna zaštita Informiranje o zaštiti okoliša

Godina 2019.


ikona
16.4.2019.  Izvješće o postupku javne nabave-Reciklažno dvorište   
dividerikona
10.1.2019.  Plan nabave za 2019. godinu   
divider

Godina 2018.


ikona
5.12.2018.  Odgovor 3.-otvoreni postupak javne nabave-reciklažno dvorište   
dividerikona
4.12.2018.  Odgovor 2.-otvoreni postupak javne nabave-reciklažno dvorište   
dividerikona
4.12.2018.  Odgovor 1.-otvoreni postupak javne nabave-reciklažno dvorište   
dividerikona
15.11.2018.  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti-izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Brckovljani   
dividerikona
14.11.2018.  II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu   
dividerikona
29.10.2018.  Izmjena dokumentacije o nabavi za prethodno savjetovanje-reciklažno dvorište   
dividerikona
23.10.2018.  Poziv na prethodno savjetovanje za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Brckovljani   
dividerikona
28.9.2018.  Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu   
dividerikona
9.1.2018.  Plan nabave za 2018. godinu   
divider

Godina 2017.


ikona
22.12.2017.  II. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu   
dividerikona
4.4.2017.  Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu   
dividerikona
2.1.2017.  Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa načelnika   
divider

Godina 2016.


ikona
20.12.2016.  II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
30.11.2016.  Plan nabave za 2017. godinu   
dividerikona
24.7.2016.  Popis subjekata s kojima Općina ne smije sklapati Ugovor o javnoj nabavi   
dividerikona
24.7.2016.  Ispravak tehničke greške   
dividerikona
24.7.2016.  Popis subjekata s kojima Općina ne smije sklapati Ugovor o javnoj nabavi   
dividerikona
24.7.2016.  Izjava o sukobu interesa načelnika   
dividerikona
30.6.2016.  Registar bagatelne nabave   
dividerikona
30.6.2016.  Popis ugovora   
dividerikona
2.1.2016.  Plan nabave za 2016. godinu   
dividerikona
2.1.2016.  DOPUNA PLAN NABAVE OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2016. GODINU   
divider

Godina 2015.


ikona
31.12.2015.  Registar bagatelne nabave 31.12.2015.   
dividerikona
15.12.2015.  IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2015. GODINU   
dividerikona
15.12.2015.  Plan nabave za 2015. godinu   
divider

Godina 2014.


ikona
15.12.2014.  Plan nabave za 2014. godinu   
dividerikona
15.12.2014.  Obavijest o sprečavanju sukoba interesa   
dividerikona
15.12.2014.  Izjava načelnika o nepostojanju sukoba interesa   
dividerikona
24.7.2014.  Pravilnik o postupku nabave bagatelne vrijednosti   
dividerikona
22.1.2014.  II Izmjene I Dopune Plana Nabave Za 2014.   
dividerikona
22.1.2014.  IZMJENA PLANA NABAVE OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2014. GODINU   
divider