Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo
img1
Tel: 01/2753-524

Dokumenti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Informiranje o zaštiti okoliša

Dokumenti iz vijesti Službeni glasnik Odluke Ugovori, donacije i sponzori Javni pozivi i natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Savjetovanje s javnošću Proračun Izbori Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. Zahtjevi i obrasci Zaštita osobnih podataka Civilna zaštita Informiranje o zaštiti okoliša

Godina 2021.


ikona
20.7.2021.  Odluka o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš   
dividerikona
1.4.2021.  Javna obavijest Lovačkog društva Sokol-Stančić o čuvanju usjeva na poljoprivrednim površin...   
divider

Godina 2020.


ikona
14.9.2020.  Popis otpada koji se zaprima u reciklažnom dvorištu   
dividerikona
2.6.2020.  Suglasnost na primjenu cjenika   
divider

Godina 2019.


ikona
11.4.2019.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU poslovne zone ...   
dividerikona
8.1.2019.  Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na ...   
divider

Godina 2018.


ikona
26.11.2018.  Plan gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za razdoblje 2017. do 2022. godina   
dividerikona
31.10.2018.  Obrazac za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu   
dividerikona
31.10.2018.  Obavijest o zaprimanju obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu   
dividerikona
31.10.2018.  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada   
dividerikona
31.10.2018.  Cjenik za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada   
dividerikona
15.10.2018.  Popis lokacija zelenih otoka na području Općine Brckovljani   
divider