Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo
img1
Tel: 01/2753-524

Dokumenti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Odluke

Dokumenti iz vijesti Službeni glasnik Odluke Ugovori, donacije i sponzori Javni pozivi i natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Savjetovanje s javnošću Proračun Izbori Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. Zahtjevi i obrasci Zaštita osobnih podataka Civilna zaštita Informiranje o zaštiti okoliša

Godina 2021.


ikona
11.4.2021.  Evidencija komunalne infrastrukture Općine Brckovljani   
dividerikona
9.3.2021.  Zaključak o provedbi javne rasprave II. Izmjena i dopuna UPU Zone gospodarske namjene-3 Božjakovina   
dividerikona
12.1.2021.  Plan raspisivanja natječaja za udruge iz područja kulture, sporta i socijalnoj skrbi u 2021. godini   
dividerikona
5.1.2021.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini   
divider

Godina 2020.


ikona
23.11.2020.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU poslovne zon...   
dividerikona
23.3.2020.  Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH   
dividerikona
17.3.2020.  Odluka Stožera civilne zaštite Općine Brckovljani o odgađanju svih okupljanja   
dividerikona
10.2.2020.  Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliša-UPU K 1-2   
dividerikona
10.2.2020.  Odluka o odabiru-udruge iz socijalne skrbi   
dividerikona
10.2.2020.  Odluka o odabiru-udruge iz područja sporta   
dividerikona
10.2.2020.  Odluka o odabiru-udruge iz područja kulture   
divider

Godina 2019.


ikona
31.12.2019.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini   
dividerikona
10.12.2019.  Plan raspisivanja natječaja za udruge iz područja kulture, sporta i socijalnoj skrbi u 2020. godini   
dividerikona
9.12.2019.  Plan nabave za 2020. godinu   
dividerikona
18.9.2019.  Izjava o članovima zajedničkog kućanstva   
dividerikona
18.9.2019.  Zahtjev -školska prehrana   
dividerikona
18.9.2019.  Odlluka o (su) financiranju školske prehrane učenicima s prebivalištem na području Općine Brcko...   
dividerikona
2.9.2019.  Odluka o subvencioniranju prijevoza   
dividerikona
11.4.2019.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU poslovne zone ...   
dividerikona
20.2.2019.  Odluka o odabiru-udruge iz socijalne skrbi   
dividerikona
20.2.2019.  Odluka o odabiru-udruge iz područja sporta   
dividerikona
20.2.2019.  Odluka o odabiru-udruge iz područja kulture   
dividerikona
1.2.2019.  Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora   
dividerikona
14.1.2019.  Zaključak o provedbi ponovne javne rasprave   
divider

Godina 2018.


ikona
26.11.2018.  Plan gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za razdoblje 2017. do 2022. godina   
dividerikona
17.5.2018.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopun...   
dividerikona
9.5.2018.  Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općin...   
dividerikona
8.3.2018.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja ...   
dividerikona
15.2.2018.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u kulturi koje provode udruge za 2018. godin...   
dividerikona
15.2.2018.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u socijalnoj skrbi koje provode udruge za ...   
dividerikona
15.2.2018.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u sportu koje provode udruge za 2018. godin...   
divider

Godina 2017.


ikona
28.12.2017.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini   
dividerikona
28.12.2017.  Plan raspisivanja natječaja za udruge iz područja kulture, sporta i socijalnoj skrbi u 2018. godini   
dividerikona
12.9.2017.  Obavijest o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani   
dividerikona
8.9.2017.  Odluka o proglašenju elementarne nepogode uslijed suše   
dividerikona
31.8.2017.  Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola sa prebivalištem na području Općine ...   
dividerikona
12.6.2017.  Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plan...   
dividerikona
18.4.2017.  Poziv na prezentaciju "U susret poduzetništvu"   
dividerikona
12.4.2017.  Raspored odvoza komunalnog otpada   
dividerikona
10.4.2017.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopun...   
dividerikona
24.2.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Prorač...   
dividerikona
22.2.2017.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u kulturi koje provode udruge za 2017. godinu...   
dividerikona
21.2.2017.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u socijalnoj skrbi koje provode udruge za 201...   
dividerikona
20.2.2017.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u sportu koje provode udruge za 2017. godinu ...   
dividerikona
5.1.2017.  Zaključak o provedbi javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stanč...   
divider

Godina 2016.


ikona
29.12.2016.  Strategija razvoja Općine Brckovljani 2016.-2020. godina   
dividerikona
29.12.2016.  Odluka o subvencioniranju učeničkih karata   
dividerikona
3.11.2016.  Cjenik režijskih troškova i za nastalu štetu na inventaru u prostorijama društvenih domova koja su ...   
dividerikona
13.10.2016.  Plan gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za razdoblje od 2014. godine do 2019. godine   
dividerikona
14.9.2016.  Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu naknadu i troškove stanovanja   
dividerikona
7.9.2016.  Odluka o subvencioniranju učeničkih karata   
dividerikona
22.8.2016.  Sporazum o upraljanju nogometnim igralištem u Božjakovini   
dividerikona
22.8.2016.  Odluka o upravljanju nogometnim igralištem u Božjakovini   
dividerikona
22.8.2016.  Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš   
divider