Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo
Tel: 01/2753-524

O Općini

Planovi uređenja Općine Brckovljani

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3 za javnu raspravu

ikona
UPU Stančić 1,2,3 - Obrazloženje   

divider ikona
UPU Stančić 1,2,3 - Odredbe za provođenje   

divider ikona
UPU Stančić 1,2,3 - Sažetak za javnost   

divider
ikona
Karte - 1. namjena   

divider ikona
Karte - 2.1. promet   

divider ikona
Karte - 2.2. telekomunikacije i energetski sustav   

divider ikona
Karte - 2.3. vodnogospodarski sustav   

divider ikona
Karte - 3. uvjeti korištenja   

divider ikona
Karte - 4.1. oblici korištenja   

divider ikona
Karte - 4.2. uvjeti gradnje   

divider

Elaborat pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela plana, („Službeni glasnik Općine Brckovljani“, broj 12/06, 13/06 - ispravak, 2/09, 6/09 - ispravak, 1/13, 5/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 4/15 – ispravak, 7/15, 8/15 – pročišćeni tekst i 8/16- i 9/16- pročišćeni tekst)

ikona
Odredbe   

divider ikona
Karta 1-0   

divider ikona
Karta 1-1   

divider ikona
Karta 1-2   

divider ikona
Karta 2-1   

divider ikona
Karta 2-2   

divider ikona
Karta 3-1   

divider ikona
Karta 3-2   

divider ikona
Karte 4   

divider

PROSTORNI PLAN uređenja Općine Brckovljani - IZMJENE I DOPUNE

ikona
Obrazloženje   

divider ikona
Odredbe   

divider ikona
Pregledna karta   

divider

Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA uređenja zone Gospodarske namjene - 3 Božjakovina

ikona
I_obrazlozenje   

divider ikona
UPU-ODLUKA   

divider ikona
Brckovljani   

divider ikona
1. namjena   

divider ikona
2.1. promet   

divider ikona
2.2. energetika   

divider ikona
2.3. vodnogospodarski sustav   

divider ikona
3. zastita   

divider ikona
4.1. oblici koristenja   

divider ikona
4.2. uvjeti gradnje   

divider

URBANISTIČKI PLAN uređenja Zone gospodarske namjene - 3 Božjakovina

ikona
Obrazloženje   

divider ikona
Odredbe   

divider ikona
Korištenje i namjena površina   

divider ikona
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite   

divider ikona
Uvjeti gradnje   

divider

DETALJNI PLAN uređenja groblja u Lupoglavu

ikona
Obrazloženje   

divider ikona
Odredbe   

divider ikona
Detaljna namjena   

divider ikona
Uvjeti korištenja   

divider ikona
Uvjeti gradnje   

divider ikona
Grobna polja   

divider

PLAN UREĐENJA Zone K1- Božjakovina

ikona
Obrazloženje   

divider ikona
Odredbe   

divider ikona
Namjena površina   

divider ikona
Uvjeti korištenja   

divider ikona
Uvjeti gradnje   

divider ikona
Parcelacija   

divider ikona
Komunalna infrastruktura   

divider ikona
Mjere zaštite   

divider ikona
Detaljni plan   

divider