Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo
Tel: 01/2753-524

O Općini

Jedinstveni upravni odjel

ODJELJAK ZA RAZVOJ, GOSPODARSTVO, PROSTORNO-KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

Voditelj odjeljka i referent za razvoj, gospodarstvo, prostorno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
Komunalni redar
Slavko Jukić

ODJELJAK ZA NORMATIVNE, UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

Viši referent za upravno-pravne, opće poslove i poslove za Općinsko vijeće
Lana Srpak Stančić

Viši referent za imovinsko-pravne poslove, pravna pitanja i društvene djelatnosti
Sanja Danonić

ODJELJAK ZA PRORAČUN, FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I KNJIŽENJE KOMUNALNE I GROBNE NAKNADE

Voditelj odjeljka za proračun, financije i knjiženje
Mirjana Dokuš

Viši stručni suradnik za računovodstvo
Ivana Vinojčić

Referent za grobnu, komunalnu naknadu i stanarinu i ostalo po nalogu Općinskog načelnika
Suzana Rodman