Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Donesena je Odluka o izradi III. Izmjene i dopune UPU-a -3 Božjakovina26.10.2023.


Općinsko  vijeće  Općine  Brckovljani  na  svojoj  sjednici  održanoj  24. listopada o.g.  donijelo  je  Odluku  o  izradi  III. Izmjena i dopuna UPU-a -3 Božjakovina.


Radi  se  gospodarskoj  zoni  kod  Konzuma.


Planira  se  dopuniti  sustava odvodnje – kanala  i prometne mreže sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom,  izvršiti  korekciju  granice  obuhvata  UPU-a  te  revidirati  Odredbe  za  provođenje  (ograničavanjem  izgradnje uređaja  za  proizvodnju  energije iz obnovljivi izvori energije  i  jasnije  definirati  područja  zaštitnog  zelenila) i drugo.


 


Prethodno  su  riješena  pitanja savjetovanja  sa  zainteresiranom  javnošću i  zahtjevno  pitanje  postupka  strateške  procjene  utjecaja  predmetnih  promjena  na  okoliš.


Zbog  jasno  definiranih  rokova  za  pojedine  faze  izrade  koje  su  propisane  Zakonom  o  prostornom  uređenju  i  ne  mogu  biti  kraće,  usvajanje izmjena  i  dopuna  očekuje  se  u  veljači slijedeće  godine.Objavljeno: 26.10.2023.


shadow
ikona
shadow
banner banner banner banner banner