Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

DONESENA JE ODLUKA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA III. Izmjene i dopune UPU-a -3 Božjakovina19.10.2023.


          Temeljem članka 69. Zakona o zaštiti okoliša a u skladu  sa  Mišljenjem  Upravnog  odjela  za  prostorno  uređenje,  gradnju  i  zaštitu  okoliša,  Zagrebačke  županije,   Načelnik  Općine  Brckovljani  donio  je  Odluku  kojom  se  utvrđuje  da  nije  potrebno  provesti  stratešku  procjenu  utjecaja  na  okoliš  niti  ocjenu  o potrebi  strateške  procjene utjecaja na okoliš


za  III.  izmjene  i  dopune Urbanistički  plan  zone  gospodarske  namjene -3  Božjakovina.


          Završetkom  postupka prethodnih  pitanja  strateške  procjene  i  savjetovanja  sa  javnosti,


ispunjeni  su  preduvjeti  te  će se  Odluka  o  izradi  III  izmjena  i  dopuna  UPU-a  Božjakovina  uputi  Općinskom  vijeću  na  usvajanje. Objavljeno: 19.10.2023.


shadow
ikona
shadow
banner banner banner banner banner