Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo
Tel: 01/2753-524

Vijesti

Obavijest koncesionara MULL TRANS d.o.o. 28.9.2017.


Obavještavamo,


kako su od strane društva MULL TRANS d.o.o. upućene opomene dužnicima koji na dan 25.09.2017. godine imaju otvoreno, a nepodmireno dugovanje prema društvu MULL TRANS d.o.o. Dužnicima je ostavljen rok od 8 dana od primitka opomene za podmirenje dugovanja uz obavijest kako će se u protivnom protiv njih pokrenuti ovršni postupak. Protiv dužnika koji u navedenom roku ne plate dospjelo dugovanje pokrenuti će se ovršni postupci, pri čemu je pokretanje ovršnih postupaka planirano u 42. tjednu, odnosno od 18. listopada 2017. godine, te dužnici neće primiti dalje opomene/upozorenja vezano za pokretanje ovršnih postupaka.


MULL TRANS d.o.o.Objavljeno: 28.9.2017.