OBAVIJEST - Općina Brckovljani

NN 11/2019 (30.1.2019.), OBAVIJEST - Općina Brckovljani

Klasa: 500-01/19-01/04

Urbroj: 238/04-19-2 od 24. I. 2019    (12)

OBAVIJEST

o javnom natječaju za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Brckovljani.

Općina Brckovljani obavještava da će raspisati javni natječaj za obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Javni natječaj će biti objavljen na web-stranici Općine Brckovljani www.brckovljani.hr i na oglasnoj ploči Općine Brckovljani.

Općina Brckovljani