OBAVIJEST - Općina Brckovljani

NN 99/2018 (9.11.2018.), OBAVIJEST - Općina Brckovljani

Klasa: 940-01/18-01/42

Urbroj: 238/04-18-3 od 6. XI. 2018.    (353)

OBAVIJEST

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brckovljani (poljoprivredno zemljište izvan granica građevinskog područja).

Općina Brckovljani obavještava da će raspi­sati javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brckovljani (poljoprivredno zemljište izvan granica građevinskog područja), i to:

1. k.č. br. 238, k.o. Lupoglav, označena kao oranica Tečali, površine 12039 m², upisana u zk.uložak broj 451, k.o. Lupoglav

2. k.č. br. 239, k.o. Lupoglav, označena kao oranica Tečali, površine 7531 m², upisana u zk. uložak broj 452, k.o. Lupoglav.

Prethodno navedene katastarske čestice prodaju se u paketu, po početnoj ukupnoj cijeni u iznosu od 97.850,00 kuna.

Javni natječaj bit će objavljen na web-stranici Općine Brckovljani www.brckovljani.hr i na oglasnoj ploči Općine Brckovljani.

Općina Brckovljani